Πάφος και Aarhus – Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2017
Ιανουάριος 8, 2017
Νέοι κανόνες διαφάνειας για τις φορολογικές αποφάσεις («tax ruling») σε ισχύ
Ιανουάριος 8, 2017

Πρόγραμμα Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας για το 2017

Στις 19 Δεκεμβρίου, το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε την απόφαση για το πρόγραμμα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας για το 2017, η οποία υπέχει θέση απόφασης χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας για το 2017 παρέχει ένα πλαίσιο διαχείρισης στη Γενική μας Διεύθυνση· προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το προσεχές έτος.

Περισσότερα εδώ.