«Νέοι Ευρωπαίοι και εθελοντισμός. Ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»

Εκδηλώσεις | 06/12/2017


Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου το Europe Direct Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Νέοι Ευρωπαίοι και εθελοντισμός. Ευκαιρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης». Σκοπός τσου σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους για εθελοντισμό ή εργασία σε projects στην χώρα τους ή σε όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.