Σχολική Επίσκεψη στις τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους.
Φεβρουάριος 27, 2018
Σχολική Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς
Φεβρουάριος 28, 2018

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς

Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς, συγκεκριμένα τις τάξεις Ε’ και Στ’.  Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά  την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάσαμε την ιστορία και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξίες και τους στόχους της, τι σημαίνει να είσαι ευρωπαίος πολίτης και τέλος, ποιά δικαιώματα εξασφαλίζει για τα παιδιά.