Κοινή δήλωση του Aντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των Επιτρόπων κ. Αβραμόπουλου, κ. Κινγκ και κας Γκαμπριέλ σχετικά με τους νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ Νέοι κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ
Μάιος 4, 2018
12 ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει διαδικτυακή διαβούλευση με τους πολίτες
Μάιος 9, 2018

Νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης εφαρμόζονται από τις 6 Μαΐου

Στις 6 Μαΐου, θα εφαρμοστούν νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων για τις αρχές επιβολής του νόμου. Η νέα οδηγία για την προστασία των δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις έρευνες και τις διώξεις αποτελεσματικότερα, με βάση κοινά υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Αυτό θα συμβάλλει στο θεματολόγιο για την ασφάλεια της ΕΕ και στην περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Η Eπίτροπος κ. Βιέρα Γιούροβα, αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει ότι οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές μας θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα απρόσκοπτα και εγκαίρως για να προστατεύουν τους πολίτες. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων ή των υπόπτων για έγκλημα θα προστατεύονται επαρκώς. Το εν λόγω σύνολο κανόνων διασφαλίζει τόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα όσο και την ασφάλεια, και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.» Η οδηγία δημιουργεί ένα εναρμονισμένο σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες διασφαλίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα των υπόπτων, των θυμάτων και των μαρτύρων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα άτομα θα έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν από τις αστυνομικές και ποινικές δικαστικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα τους. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με όσα κράτη μέλη δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ώστε να διασφαλίσει ότι οι σημαντικοί νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν αμέσως.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.