Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: τόνωση των επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική
Νοέμβριος 9, 2018
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018 βοηθά εκατομμύρια ανθρώπους να ανακαλύψουν τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  
Νοέμβριος 9, 2018

Ελκυστικός τόπος διαβίωσης οι περιφέρειες της Ευρώπης σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου σε περιφερειακό επίπεδο, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (80%) κρίνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή.

 Εξάλλου, ποσοστό 66% των ερωτηθέντων είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της περιφέρειάς τους, ενώ ποσοστό 65% από αυτούς βρίσκουν ότι η οικονομική κατάσταση της περιφέρειάς τους είναι καλή. Ανάμεσα στις παραμέτρους που θεωρούν καίριας σημασίας σε περιφερειακό επίπεδο, οι ερωτηθέντες προβάλλουν κατά προτεραιότητα την υγεία (34%) καθώς και την ανεργία (30%). Τέλος, σε περιφερειακό επίπεδο, τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (59%) είναι υψηλότερα από εκείνα που αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις (42%).

 Στη δημοσκόπηση αυτή συμμετείχαν 62 000 άτομα, προερχόμενα από 204 διαφορετικές περιφέρειες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.