Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες
Απρίλιος 10, 2019
Το Facebook ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών να αλλάξει τους όρους χρήσης του και να διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των καταναλωτών.
Απρίλιος 10, 2019

Ετοιμότητα για το Brexit: Οι προετοιμασίες της ΕΕ συμβάλλουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών

Στο πλαίσιο των εργασιών της για την ετοιμότητα και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκη ενόψει του Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει διάφορα μέτρα για την προστασία των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος.

 Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης, εξακολουθεί να είναι πιθανή η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Καθώς πολλοί πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν κάνει τις επιλογές τους με βάση τα δικαιώματα που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του δικαίου της ΕΕ, η αποχώρηση χωρίς συμφωνία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή τους. Προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται με καταστάσεις πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 Εκτός από τον κανονισμό, συνεργαστήκαμε με τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για να διασφαλίσουμε κοινή προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, συστήσαμε στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εθνικά, μονομερή μέτρα ώστε, μεταξύ άλλων, να συνεχίσουν να εξάγουν σύνταξη γήρατος σε πρόσωπα που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και να αντιμετωπίζουν τις ακολουθούμενες ιατρικές αγωγές. Η Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει πληροφορίες για τους πολίτες σχετικά με τη ζωή, την εργασία και τα ταξίδια στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.