Μάρτιος 21, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Στις 20 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Παρακοίλων.
Δεκέμβριος 20, 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ενημερωτική επίσκεψη στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στις 19 Δεκεμβρίου 2014.
Νοέμβριος 19, 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΣ

  Ενημερωτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Παπάδος Γέρας στις 19 Νοεμβρίου 2014.