Μάιος 20, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Ν. Κυδωνιών  όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού […]
Μάιος 18, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΗΓΗΣ

Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Πηγής όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού στη […]
Μάιος 16, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ

Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Κάτω Τρίτος όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού […]
Απρίλιος 21, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ

Στις 21 Απριλίου η 2α Λυκείου Άντισσας επισκέφθηκε το Europe Direct Βορείου Αιγαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της υποδοχής των μαθητών το EDIC μας […]
Απρίλιος 19, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Καλλονής όπου έγινε ενημέρωσε σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού στη […]
Απρίλιος 18, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

Στις 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Λουτρών όπου έγινε ενημέρωσε σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού στη […]
Απρίλιος 9, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΠΠΕΙΟΣ

Στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Παπάδος Γέρας όπου έγινε ενημέρωσε σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού […]