Απρίλιος 9, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΠΠΕΙΟΣ

Στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Παπάδος Γέρας όπου έγινε ενημέρωσε σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού […]
Απρίλιος 4, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – 7o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Τη 1η Απριλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης. Στα παιδιά διδάχτηκε παραμύθι σχετικά με τη διαφορετικότητα και ακολούθησε συζήτηση ευαισθητοποίησης ως προς τους πρόσφυγες […]
Μάιος 30, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στις 29 Μάιου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης.
Μάιος 6, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Στις 6 Μάιου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Παμφίλων.
Μάρτιος 21, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Στις 20 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Παρακοίλων.
Δεκέμβριος 20, 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ενημερωτική επίσκεψη στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στις 19 Δεκεμβρίου 2014.
Νοέμβριος 19, 2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΣ

  Ενημερωτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Παπάδος Γέρας στις 19 Νοεμβρίου 2014.