Φεβρουάριος 1, 2016

«Οι »Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι έτοιμοι για δράση!»

Δύο σημαντικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Ιανουαρίου με συμμετοχή καθηγητών μέσης εκπαίδευσης καθώς […]