Μάρτιος 20, 2019

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.49 δισ. EUR στην Google για καταχρηστικές πρακτικές στη διαδικτυακή διαφήμιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.49 δισ. EUR στην Google για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η Google έκανε κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά, επιβάλλοντας σειρά περιοριστικών ρητρών […]
Μάρτιος 19, 2019

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας σε ικανοποιητική τροχιά: 525 εκατ. ευρώ για το Eurodrone και άλλα κοινά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προγράμματα εργασίας για τη συγχρηματοδότηση κοινών αμυντικών βιομηχανικών έργων το διάστημα 2019-2020 αξίας έως 500 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω 25 εκατ. ευρώ προβλέφθηκαν […]
Μάρτιος 19, 2019

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο διαδικτυακό εργαλείο για τις διαδικασίες επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, καθώς και για τη συνεργασία σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το «eLeniency», ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που προορίζεται να διευκολύνει τις εταιρείες και τους νομικούς εκπροσώπους τους να υποβάλλουν δηλώσεις και […]
Μάρτιος 19, 2019

2 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας  

Πριν από τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου σχετικά με την καινοτομία, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για τη […]
Μάρτιος 18, 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Ευρώπη

Τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατίας και για την προστασία […]
Μάρτιος 15, 2019

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Επιτροπή παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο — Ερωτήσεις και απαντήσεις  

Γιατί δημοσιεύετε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών; Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επιτακτική ανάγκη […]
Μάρτιος 15, 2019

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και […]