Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα
19 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης
19 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Οι πολίτες ολοκληρώνουν τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία

 

Αθήνα07/01/2022

 

Αυτό το Σαββατοκύριακο, τυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες θα συνεχίσουν να συζητούν τα καίρια ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της υγείας, στο πλαίσιο μιας Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Στις 7-9 Ιανουαρίου, περί τους 200 πολίτες διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικούς χώρους και από όλα τα κράτη μέλη, θα συνεδριάσουν για να ολοκληρώσουν τις συστάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία».

 

Η τρίτη συνεδρία της Ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου της Ευρώπης στο Natolin, στα περίχωρα της Βαρσοβίας, ενώ η Ολομέλεια θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών της Βαρσοβίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, ενώ οι συμμετέχοντες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν διαδικτυακά.

 

Τα μέλη της Ομάδας θα βασιστούν στις εργασίες των δύο προηγούμενων συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο (1-3 Οκτωβρίου) και διαδικτυακά (19-21 Νοεμβρίου) εστιάζοντας στα εξής θέματα: καλύτεροι τρόποι ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας, αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης, βιώσιμη κοινωνία και φροντίδα για όλους. Τώρα θα συντάξουν και θα εγκρίνουν τις συστάσεις τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην επόμενη Ολομέλεια της Διάσκεψης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21-22 Ιανουαρίου 2022.

 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης έχουν συγκροτηθεί τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών. Από τις Ομάδες αυτές, 80 εκπρόσωποι, δηλαδή τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών τους, που είναι ηλικίας 16 ως 25 ετών, συμμετέχουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, όπου θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων της Ομάδας τους. Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» διατύπωσε τις συστάσεις της σε διάσκεψη που έγινε στη Φλωρεντία τον Δεκέμβριο του 2021. Δύο ακόμη Ομάδες θα συνεδριάσουν στις αρχές του 2022 στο Μάαστριχτ («Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση») και στο Δουβλίνο («Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός»). Οι συνεδρίες της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και την Κυριακή το πρωί θα μεταδοθούν απευθείας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

 

Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνεχίσουν να μοιράζονται τις ιδέες τους για τη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος στην πλατφόρμα. Η πλέον πρόσφατη επισκόπηση και ανάλυση των απόψεων που έχουν κατατεθεί είναι διαθέσιμη στην τρίτη ενδιάμεση έκθεση.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα