Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου


Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου  είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάνος Γρηγορίου, κάτοχος Ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet.

Το κέντρο εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα στα 27 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 15 βρίσκονται στην Ελλάδα. Το Δίκτυο των κέντρων Europe Direct υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος-μέλος.

Αποστολή και Στόχοι

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και την υποστήριξη και διάδοση του έργου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Η ενημέρωση αφορά σε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου όλων των ηλικιακών ομάδων, γύρω από θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ένας καλά ενημερωμένος πολίτης αποτελεί τον καλύτερο εταίρο μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δράσεις

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις, Επιστημονικές Ημερίδες και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση είτε του ευρέως είτε του στοχευμένου κοινού πάνω σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κέντρο οργανώνει επίσης ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Επιπλέον, γίνονται επισκέψεις σε σχολεία με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων γύρω από θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Brochure GR