Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) «Γιώργος Παπαδημητρίου»


Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) «Γιώργος Παπαδημητρίου» λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Κτίριο Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης έχει ως στόχο του να ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, έτσι ώστε οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν γνωστές στους φοιτητές και στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον έχει την ευθύνη να οργανώνει, να συντηρεί και να προωθεί την πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης διαθέτει ολοκληρωμένες συλλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ποικιλία τεκμηρίων σχετικών με την Ε.Ε.

 

Συλλογή Τεκμηρίων Κ.Ε.Τ «Γιώργος Παπαδημητρίου»:

1. Νομικές Επιστήμες

2. Πολιτικές Επιστήμες

3. Κοινωνικές Επιστήμες

4. Οικονομικές Επιστήμες

5. Επιστήμες Περιβάλλοντος

6. Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού (CD)

 

Κατεβάστε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΚΕΤ: