Τι σημαίνει για ένα κράτος να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η ένταξη ενός κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και για την Ένωση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχικός στόχος της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας υπήρξε η διασφάλιση της ειρήνης στην ήπειρο της Ευρώπης που είχε γνωρίσει τόσο σημαντικές και αιματηρές συγκρούσεις στο παρελθόν. Τα κράτη μέλη πλέον προστατεύονται από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί την επίλυση των εκάστοτε διαφορών με ειρηνικά μέσα προάγοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες, στις οποίες πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά μέσω των ευρωεκλογών. Τέλος η ΕΕ έχει νομικά δεσμευτεί για την προάσπιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας στους Ευρωπαίους πολίτες και βοηθώντας και άλλες χώρες, λιγότερο εξελιγμένες σε αυτό τον τομέα, να εκσυγχρονισθούν βοηθώντας την προοπτική ένταξής τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερος σημαντικός παράγοντας υπήρξε η οικονομική ολοκλήρωση με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ένωσης και την ανάδειξη αυτής σε έναν από τους ισχυρότερους και σημαντικότερους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως με την χρήση του κοινού νομίσματος, του ευρώ, το οποίο διευκόλυνε τις διασυνοριακές συναλλαγές, κατήργησε το συναλλαγματικό κόστος, μείωσε τις τιμές και χάρισε μεγαλύτερα κίνητρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και στην διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών με την δυνατότητα να αγοράζουν πλέον ευκολότερα, διάφορα προϊόντα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σήμερα το ευρώ αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα παγκοσμίως, μετά το δολάριο.

Εξαιρετικά σημαντικές φυσικά είναι και οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προσφέρει η Ένωση, κυρίως στις περιφέρειες της, με σκοπό την ανάπτυξή τους, την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων στοχεύοντας στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.