Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου


Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου αποτελεί 1 από τα 3 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε ολόκληρη την Ελλάδα (επί του συνόλου των 18),στο οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η προβολή του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ ( InvestEU ) στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών σχετικά με τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων, τις δυνατότητες κατάρτισης και εξέλιξης σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας του κοινού διοργανώνονται ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, επισκέψεις σε έργα που υποδηλώνουν την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων καθώς και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Η ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει τρεις στόχους: την εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις, την προβολή και τεχνική υποστήριξη των επενδυτικών έργων και την αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. Ως εκ τούτου αποτελείται από τρεις πυλώνες

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ΕΤΣΕ )με αρχικό κεφάλαιο ύψους 21 δις. ευρώ, το οποίο παρέχει εγγύηση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσει σε περισσότερα μερικές φορές υψηλότερου κινδύνου έργα και να επενδύσει ταχύτερα από ότι χωρίς την εγγύηση.

  • Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων , που παρέχουν τεχνική βοήθεια και αυξάνουν την προβολή επενδυτικών ευκαιριών.

  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Επέκταση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ

Την επέκταση του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ μέχρι το 2020 και την αύξηση του επενδυτικού στόχου από 315 δις. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δις. ευρώ υπερψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και στη νέα του μορφή θα έχει σημαντικές βελτιώσεις, όπως η αυξημένη διαφάνεια, μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων, μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα και περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις 3 χώρες που έχει επωφεληθεί περισσότερο από το πακέτο Γιούνκερ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο https://europa.eu/investeu/home_el

«Το Επενδυτικό Σχέδιο λειτουργεί και διαψεύδει τους απαισιόδοξους. Το ΕΤΣΕ δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και κινητοποιεί επενδύσεις. Για αυτό προτείνουμε να συνεχιστεί η λειτουργία του και μετά το 2018. Άς έχουμε φιλόδοξους στόχους για την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη.»

Ζαν –Κλοντ Γιούνκερ

 

Σοφία Σωτηρίου

Υπεύθυνη InvestEUEurope Direct Βορείου Αιγαίου