Αρχική


Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To Europe Direct Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου είναι ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γρηγορίου Παναγιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κάτοχος Ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet.

Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ε.Ε., ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Παρέχει στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ε.Ε., τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά. Η αποστολή των Κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι ενημερωτική, έχοντας ως στόχο να προωθείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.

Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελούν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίζουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη – μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΕ και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος – μέλος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email, ή μέσω της online φόρμας επικοινωνίας.


Για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης «Γ. Παπαδημητρίου» κάντε κλικ εδώ