Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου


Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου (Europe Direct Βορείου Αιγαίου) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάνος Γρηγορίου και κάτοχος της Ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet.

Το κέντρο εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Directs) υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος-μέλος.

Αποστολή και Στόχοι

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και την υποστήριξη και διάδοση του έργου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ένας καλά ενημερωμένος πολίτης αποτελεί τον καλύτερο εταίρο μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα:

Η ενημέρωση αφορά σε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου όλων των ηλικιακών ομάδων, γύρω από θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δράσεις

• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων και σεμιναρίων πάνω σε επίκαιρα θέματα σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς που απευθύνονται είτε στο ευρύ κοινό, είτε σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, νέοι, μαθητές/φοιτητές, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς κλπ)

• Τακτική συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, δελτίων τύπου και ούτω καθεξής.

• Ενημέρωση μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, που προέρχεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.


Brochure GR