Προφίλ Κέντρου


Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου είναι ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γρηγορίου Παναγιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κάτοχος Ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet.

Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί για να λάβει πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής.

Σκοπός του Κέντρου είναι η ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας για θέματα, πολιτικές, δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τους τομείς δράσης της.

Στόχοι του Κέντρου είναι να αποτελεί συνεχή δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες, τους δημόσιους φορείς και τις οργανώσεις των πολιτών με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τα προγράμματα, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε., να αξιοποιεί επιχειρηματικές, εργασιακές και οικονομικές ευκαιρίες μεταδίδοντας την πληροφορία σε ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες, να παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβάλλοντος, να καταγράφει και απαντά άμεσα στα ερωτήματα των πολιτών, να προβάλλει την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και να αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό προφίλ της μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.

Το Κέντρο πραγματοποιεί ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια, πάνω σε επίκαιρα θέματα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, διοργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις με σκοπό την προβολή της δράσης του Europe Direct, συνεργάζεται με τα τοπικά ΜΜΕ στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, συνεργάζεται με άλλα εθνικά ή κοινοτικά κέντρα πληροφόρησης και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σε άλλα κράτη-μέλη, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των τοπικών και περιφερειακών φορέων στα κοινοτικά προγράμματα.

Το Κέντρο διαθέτει πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει τις κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., βιβλία και περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα, και πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων, μέσω των διαθέσιμων για το κοινό υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο.

Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία.