ΗΜΕΡΙΔΑ- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
23 Δεκεμβρίου, 2014
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
21 Μαρτίου, 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 16 – 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συγκέντρωση των Ελληνικών Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  στην Αθήνα (EDIC Δήμου Αθηναίων + Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Αίθουσα Σιώτη). Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

 • “Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών”, Παναγιώτης Αλεβαντής, Γραφείο Αθηνών της Γ.Δ. Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • “Ενημέρωση για την τρέχουσα κοινωνικό – οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα”, Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • “Ενημέρωση για τις Προτεραιότητες της Νέας Επιτροπής J. C. Juncker- Investment Europe”,  Άρης Περουλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας / Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • “Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης”, Έφη Μπακοπούλου, ΥΠΕΞ, Υ.Δ.Α.Σ., Σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης
 • “Ενημέρωση για το νέο Κοινοβούλιο, την πολιτική επικοινωνίας και τις δράσεις του γραφείου για το 2015”, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 • “Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook, Instagram & Twitter”, Άννα Ευσταθίου, Εκπρόσωπος Τύπου/Digital Leader, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, και Πέτρος Άγγος, Community Manager της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 • “Ενημέρωση για θέματα διαχείρισης αιτημάτων από πολίτες και φορείς”, Μπουτσικάκη Μαρία, Τμήμα Επικοινωνίας/ Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα: Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • “Ενημέρωση για παραγγελίες έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού από τις εκδόσεις της ΕΕ”, Δήμητρα Γεωργανά, Τμήμα Επικοινωνίας/ Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • “Ενημέρωση για το Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020”, Αντώνης Καρβούνης και Άννα Φαρούπου, Εθνικά Σημεία Επαφής του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020”, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • “Η Στρατηγική και οι Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020”, Γιάννης Φίρμπας, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού
 • “Η Επικοινωνία στο ΕΣΠΑ 2014-2020”, Εύη Παναγιωτακοπούλου, Προϊστάμενη Μονάδας Πληροφόρησης & Επικοινωνίας, Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
 • “Ανοικτές δράσεις ΕΣΠΑ”, Χριστίνα Τσέλιου, Στέλεχος Μονάδας Πληροφόρησης & Επικοινωνίας, Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
 • “Παρουσίαση του τελευταίου Ευρωβαρομέτρου”, Carlos Martin Ruiz de la Gordejuela, Επικεφαλής Υπηρεσία Τύπου, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα