Σεπτέμβριος 22, 2022

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει επειγόντως τη δράση της για το κλίμα

ν Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων μετά από ένα καλοκαίρι καταστροφικών ξηρασιών, δασικών πυρκαγιών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΕ […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

15-09-2022 Οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερα χρήματα για τις πολιτικές συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 8η έκθεσή του για τη συνοχή, τονίζοντας την ανάγκη για πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους. • Χρειάζεται ίδιο ή υψηλότερο ποσό για τη […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

Κατάσταση της ΕΕ: Ουκρανία, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, οικονομία

Στην ετήσια συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με την πρόεδρο von der Leyen το έργο της Επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος και […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ιστορικό ποσό των 715 εκατ. € στο Παγκόσμιο Ταμείο για να σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι θα διαθέσει νέο ποσό ρεκόρ ύψους 715 εκατ. ευρώαπό τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ τουΠαγκόσμιου Ταμείου  για την περίοδο 2023-2025 […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 5,2 δισ. ευρώ από δεκατρία κράτη μέλη για το δεύτερο σημαντικό έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα δεύτερο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ» ή με το αγγλικό αρκτικόλεξο «IPCEI») […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά των οδηγιών της […]
Σεπτέμβριος 22, 2022

Περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές 2022: Η ενίσχυση της αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορέςεξετάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των αερομεταφορών και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την αντίστοιχη έκθεση του […]