ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18 Φεβρουαρίου, 2015
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
6 Μαΐου, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Στις 20 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο Παρακοίλων.