ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
21 Μαρτίου, 2015
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
10 Μαΐου, 2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Στις 6 Μάιου 2015 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Παμφίλων.