10ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
6 Μαρτίου, 2016
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6 Μαρτίου, 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση του Ελληνικού & Κυπριακού δικτύου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης στην Ελλάδα, το οποίο διεξήχθη στις 1-2 Μαρτίου 2016 στο EDIC Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, είσοδος από Σόλωνος). Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

 

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος “Advocacy through Participatory Dialogue” από την κυρία Μαρία Σκόρδιαλος & τον κύριο Οδυσσέα Βελέντζα
 • “Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΤΕ”, Αχιλλέας Τζίμας, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
 • “Παρουσίαση των τεσσάρων νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, Μιχάλης Δρίτσας, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 • “Ενημέρωση για την τρέχουσα κοινωνικό – οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα”, Πάνο Καρβούνη, Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 • “Στήριξη της ΕΕ προς τις Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης – τελευταίες εξελίξεις”, Γιάννη Χατζηγιάννη, Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
 • “Παρουσίαση του social media project EU4U”, Άννα Ευσταθίου, Εκπρόσωπο Τύπου/Digital Leader, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα και Πέτρο Άγγο, Εξωτερικό συνεργάτη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα
 • “Horizon 2020 & Enterprise Europe Network: Χρηματοδοτικές & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες”, Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η πρώτη μέρα συνάντησης ξεκίνησε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Advocacy through Participatory Dialogue” το οποίο παρουσίασαν η κ. Μαρία Σκορδιαλός και ο κ. Οδυσσέας Βελέντζας. Αρχικά μέσω μιας βιωματικής δραστηριότητας ανέθεσαν στα άτομα να τοποθετηθούν σε αλφαβητική σειρά, όρθιοι, όπου θα έπρεπε να βρουν τη θέση τους μέσω ερωτήσεων που έπρεπε να κάνουν στους άλλους. Ένα είδος «εξαναγκαστικής» γνωριμίας δηλαδή, η οποία όμως έγινε με διασκεδαστικό τρόπο.

Έπειτα ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης όπου αρχικά μας παρουσίασαν την βιωματική δραστηριότητα συμμετοχικής διαδικασίας ονόματι “World Café” και έπειτα την θέσαμε σε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας έπρεπε μια ομάδα των τεσσάρων με πέντε ατόμων να τοποθετηθούν κυκλικά σε τραπέζια και να συζητήσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, στην προκειμένη περίπτωση για τις «Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και τις ευκαιρίες επίλυσης των συγκεκριμένων προκλήσεων». Το εκάστοτε τραπέζι θα το προσέγγιζε ανάλογα με την προσωπική οπτική και εμπειρία του κάθε ατόμου που το απάρτιζε, καταλήγοντας έτσι σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία στο τέλος τα κατέγραφαν σε μια μεγάλη κόλα χαρτί που ήταν τοποθετημένη στο τραπέζι. Η διάρκεια της συζήτησης κειμαινόταν από 20 έως 30 λεπτά. Με το πέρας του χρονικού περιθωρίου γινόταν αλλαγή με την κινητικότητα των ατόμων σε άλλα τραπέζια, όμως ένα άτομο έμενε πίσω έτσι ώστε να μπορέσει να ενημερώσει τα καινούρια για τη συζήτηση που είχε προηγηθεί στο συγκεκριμένο τραπέζι. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να γίνει συζήτηση από διαφορετικά άτομα για το ίδιο θέμα, το οποίο όμως αντιπροσωπεύει έναν κοινό σκοπό, να ακουστούν διαφορετικές απόψεις, να βρεθεί τρόπος επίλυσης τυχών διαφωνιών προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό συμπέρασμα μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου.

Κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε ήταν:

 • Ο έντονος ευρωσκεπτικισμός ο οποίος φαντάζει να παίρνει σημαντικές διαστάσεις, και τον οποίο καλούμαστε εμείς να τον αντιμετωπίσουμε μέσω της επαφής μας με τους πολίτες.
 • Οι δυσκολίες που υπάρχουν ανάμεσα στους φορείς υποδομής και στα Κέντρα (γραφειοκρατία)

Βασικός άξονας στον οποίο στηριχθήκαμε προκειμένου να βγει εις πέρας η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν ένας πίνακας ο οποίος ουσιαστικά αναφερόταν σε κάποιες αρχές της επικοινωνιολογίας, εργαλείο βασικό για την διεξαγωγή μιας εποικοδομητικής συζήτησης:

Principles

 • Contribute your thinking
 • Listen to understand, for new insight
 • Focus on what matters
 • Play double draw

 

Έπειτα οι δύο εκπαιδευτές μας παρουσίασαν ένα μοτίβο συμμετοχικής συμβουλευτικής όπου:

Χάοςàδομήàέλεγχος

Το χάος  χαρακτηρίζεται από διαρκή κίνηση που μέσω της δομής προσπαθούμε να το οργανώσουμε ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος. Εκεί που γίνεται η προσπάθεια ένωσης του χάους με τη δομή, στην τομή τους δηλαδή, εκεί διακρίνεται ο σκοπός της προσπάθειας, ο τελικός στόχος που επιθυμούμε δηλαδή στον οποίο καταλήγουμε μέσω των ερωτήσεων (ανοικτών ή κλειστών), της καινοτόμας δημιουργικότητας, της πρόσκλησης (π.χ. προσαρμογή τρόπου επικοινωνίας με το ηλικιακό φάσμα), ώστε στο τέλος να γίνει η συγκομιδή των συμπερασμάτων (harvest). Έτσι αποφέυουμε τον μηχανιστικό τρόπο επικοινωνίας, το να μας κάνουν απλά ερωτήσεις και εμείς να δίνουμε απαντήσεις, τον  μονόπλευρο τρόπο επικοινωνίας δηλαδή και να περάσουμε στον διάλογο ο οποίος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Βέβαια για να τεθούν όλα αυτά σε εφαρμογή και ειδικά όταν ο συντονιστής της συζήτησης καλείται να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ομάδα ατόμων πρέπει εκτός από την μεταδοτικότητα, να νοιάζεται για το θέμα συζήτησης αλλά και για την ποιότητα της ροής της συζήτησης ανάμεσα στα άτομα, να είναι δηλαδή συμμετοχικός ηγέτης.

Στην συνέχεια οι δύο εκπαιδευτές συγκέντρωσαν τα συμπεράσματα όπου είχε καταλήξει το εκάστοτε τραπέζι και τα παρέδωσε στον κ. Αντώνη Παπακώστα, Προϊστάμενο Μονάδας C3, (Γενική διεύθυνση επικοινωνίας), ο οποίος τα σχολίασε. Μιλώντας για τον ευρωσκεπτικισμό, τον προσδιόρισε ως «την δυσπιστία στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, από το οποίο όμως ταυτοχρόνως υπάρχει απαίτηση υλοποίησης πραγμάτων» τονίζοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς που τον ενστερνίζονται είναι αντισυστημικοί και καταλήγοντας στο ότι η ΕΕ έχει πλέον μια αρνητική δυναμική στην πλειοψηφία του κόσμου και ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση των πολιτών για τις πραγματικές θέσεις της ΕΕ έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.

Έπειτα ο κ. Αχιλλέας Τζίμας (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων) παρουσίασε το “Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΤΕ” το οποίο είναι ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 315 δισ. Ευρώ και έχει ως στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη τονίζοντας ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να προσθέσουν την επόμενη τριετία είναι 330 — 410 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και να δημιουργήσουν έως και 1.3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Επίση και στο έλλειμμα των επενδύσεων τονίζοντας ότι από το 2007 μέχρι το 2013 υπάρχει μείωση των επενδύσεων με αποτέλεσμα την μείωση 6 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Έπειτα παρουσίασε τις εξής κατηγορίες του Σχεδίου:

Δυνατότητες που προσφέρει το Σχέδιο:

 • Νέος τρόπος τόνωσης επενδύσεων χωρίς να δημιουργείται νέο δημόσιο χρέος
 • Επένδυση σε στρατηγικούς τομείς για την Ευρώπη (π.χ. ενέργεια, μεταφορές κ.α.)
 • Άντληση επιπλέον χρηματοδοτήσεων από τον ιδιωτικό τομέα
 • Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ως πολλαπλασιαστή: Κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος που θα κινητοποιείται μέσω του Ταμείου θα δημιουργεί επένδυση ύψους σχεδόν 15 ευρώ που δε θα είχε πραγαμτοποιηθεί διαφορετικά.

Τους Άξονες του Σχεδίου:

 • Δημιουργία νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ – European Fund for Strategic Investments EFSI), εγγυημένου με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία (2015-2017), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία θα χρηματοδοτήσει τα έργα, έχοντας την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργωνσε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.
 • Διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια

Το ΕΤΣΕ (European Fund for Strategic Investments (EFSI)): το οποίο είναι μια Συμβατική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΤΕπ – όχι ξεχωριστή νομική οντότητα.

 • Εξέλιξη εντός περιόδου 2015-2017/8
 • Γέφυρα εντός του 2015 και πιθανή επέκταση
 • Αποταμίευση (warehousing) έργων στην ΕΤΕπ από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι το ΕΣΤΕ να καταστεί νομικά λειτουργικό ή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015

Τους Κανόνες του EFSI:

 • Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΣΤΕ (EFSI) προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων όπου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κάτω από τα συνήθη χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει σήμερα η ΕΤΕπ.
 • Τα έργα αυτά που δύνανται να χρηματοδοτηθούν θα φέρουν υψηλότερο βαθμό επενδυτικού κινδύνου από τα έργα που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ και το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα έχει υψηλότερο βαθμό κινδύνου από το τρέχον χαρτοφυλάκιο της.
 • Αποπληρωμές Δανείων- Έσοδα
 • Equity-type: σύμφωνα με τα ισχύοντα της αγοράς.
 • Οφειλές από Δάνεια: τιμολόγηση σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική της ΕΤΕπ
 • Όρια έκθεσης κινδύνου: περίπου 1.5-2 φορές υψηλότερο από τα τρέχοντα όρια Credit Risk Project Guideline (CRPG).
 • Επενδυτική Επιτροπή: θα προσδιορίζει την επιλεξιμότητα της πρότασης

Τους Επιλέξιμους Τομείς:

 • Ευρύτερα κριτήρια επιλεξιμότητας – Επενδυτικά σχέδια συμβατά με τις πολιτικές της ΕΕ, τα οποία υποστηρίζουν οποιονδήποτε από τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
 • Υποδομές περιλαμβανομένων των μεταφορών, ενέργειας (συγκεκριμένα ενεργειακών διασυνδέσεων) και ψηφιακής υποδομής
 • Επένδυση σε εκπαίδευση και επιμόρφωση, υγεία, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και καινοτομία
 • Επέκταση ανανεώσιμης ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και αποδοτικότητας των πόρων
 • Επενδυτικά σχέδια σε περιβαλλοντικές υποδομές, φυσικούς πόρους, αστική ανάπτυξη και κοινωνικά πεδία
 • Παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε ΜΜΕ (με προσωπικό λιγότερο των 250 υπαλλήλων) ή εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης ( με προσωπικό λιγότερο των 3000 υπαλλήλων), συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης κεφαλαίων υψηλού ρίσκου
 • Η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη να κρίνει την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας
 • Επενδυτικά σχέδια μόνο εντός ή με γειτνιάζοντα με την ΕΕ τριτα κράτη

Τους Επιλέξιμους Εταίρους:

 • Εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους
 • Φορείς δημοσίου τομέα (που δεν εντάσσονται στο ορισμό του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης)
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
 • Εθνικές αναπτυξιακές Τράπεζες ή εμπορικές τράπεζες για διαμεσολάβηση
 • Εν δυνάμει στοχευμένες επενδυτικές πλατφόρμες

Η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη να

 • κρίνει την εφαρμογή των κριτηρίων εκλεξιμότητας στους τομείς και τις επιχειρήσεις.
 • εφαρμόσει τον κανόνα «know your customer» και να κρίνει τα προαπαιτούμενα.
 • ελέγξει επενδυτικά σχέδια εντός ή και με γειτνιάζοντα με την ΕΕ τρίτα κράτη

Τα Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια:

 • Εμπορικά υγιή
 • Οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα
 • Με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ
 • Επενδύσεις που προάγουν την απασχόληση και την ανάπτυξη
 • Με δυνατότητα την τραπεζική διαμεσολάβηση
 • Η ΕΤΕπ θα κρίνει την εφαρμογή των κριτηρίων εκλεξιμότητας, βάσει της τεχνογνωσίας της εντός των διαδικασιών της αξιολόγησης
 • Θα λειτουργεί ως φορέας ανάληψης περαιτέρω ρίσκου με σκοπό την εφαρμογή επιπλέον επενδυτικών σχεδίων και την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ και των εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Το Προφίλ κινδύνου και προϊόντα:

 • Αξιοσημείωτη επέκταση της ανάληψης επενδυτικού κινδύνου συγκριτικά με το κανονικό χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ
 • Εύρος κινδύνου: κάτω ή πέριξ της αξιολόγησης της επένδυσης
 • Προϊόντα τύπου χρέους – πρώτη απώλεια χαρτοφυλακίου εγγυημένη από την ΕΕ
 • Προϊόντα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο – πλήρης εγγύηση από την ΕΕ

 

 • Επιλογή προϊόντων υψηλού κινδύνου με σκοπό την κινητοποίηση άλλων πηγών χρηματοδότησης
 • Σκοπός η παροχή περιθωρίου για την εφαρμογή επενδύσεων
 • Υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων

Η Τράπεζα Επενδύσεων θα δανείζει μέχρι 11 δις στον εκπαιδευτικό και βιομηχανικό τομέα για έρευνα και υποδομές μέσω του “Portofolio loans”.

Την Πύλη Επενδυτικών Έργων της ΕΕ:

 • Η ΕΠΕΕ αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής με την υποστήριξη της ΕΤΕπ, για τη συγκέντρωση των τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση με σκοπό κυρίως την προβολή τους στους επενδυτές και για ενημερωτικούς σκοπούς.
 • Η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη ή για δημόσια χρηματοδότηση.
 • Αυτή η διαφανής πύλη βιώσιμων έργων διασφαλίζει ότι οι επενδυτές έχουν αξιόπιστες πληροφορίες στις οποίες μπορούν να βασίζονται για τις αποφάσεις τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να πραγματοποιούν τις επενδύσεις τους, χωρίς να προσκρούουν σε οποιαδήποτε εμπόδια ή αβεβαιότητες.

Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΣ) της ΕΤΕπ:

 • Ο ΕΚΕΣ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένης στήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, στη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και στη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συμβουλές, κατά περίπτωση, σε συναφή ζητήματα νομοθεσίας της Ένωσης, με συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές.

Την δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος:

 • Προκειμένου να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις συνθήκες χρηματοδότησης, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη προβλέπει τη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς στη σταδιακή εφαρμογή των:
 1. της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
 2. της στρατηγικής της Ενιαίας Αγοράς
 3. της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς,
 4. της Ενεργειακής Ένωσης
 • Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέγραψε τα κυριότερα προβλήματα όσον αφορά τις επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο.
 • Άνοιγμα και του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων

 

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με τον κ. Μιχάλη Δρίτσα (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) ο οποίος παρουσίασε τις “τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, όπου κεντρικός στρατηγικός στόχος του είναι

 • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
 • της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
 • τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και
 • την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της.

Το ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω βασικούς ‘Αξονες Προτεραιότητας:

 • «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού προϋπολογισμού 2.367,8 εκ. Ευρώ
 • «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 849,9 εκ. Ευρώ
 • «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 1.360,9 εκ. Ευρώ
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 70,5 εκ. Ευρώ
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. Ευρώ

Έπειτα ακολούθησε ενημέρωση από τον κ. Καρβούνη (Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας), για την τρέχουσα κοινωνικό-οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για την προσδοκία που επικρατούσε για ενδεχόμενη οικονομική ανάπτυξη το προηγούμενο έτος (2015) μέχρι και 2,5% για την Ελλάδα, το οποίο όμως δεν επετεύχθη λόγω την πολιτικών εξελίξεων οι οποίες και ανάγκασαν την χώρα να επιστρέψει στην ύφεση. Για το 2016 η προβλεπόμενη ύφεση κειμαίνεται γύρω στο 1% ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους προβλέπεται ενδεχόμενη ανάκαμψη λόγω του τουρισμού.

Επίσης αναφέρθηκε στην αξιολόγηση και το πόσο σημαντική είναι αυτή αφού μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος απαιτείται να επανέλθουν οι επικεφαλής των θεσμών και να αποφασίσουν για το μνημόνιο μέχρι το 2018. Απαραίτητο κρίνεται επίσης να προχωρήσει το ΕΣΠΑ και να γίνει η χώρα ελκυστική για επενδύσεις.

Έπειτα αναφέρθηκε στο προσφυγικό ζήτημα λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ δοκιμάζεται τόσο πολύ αντιμετωπίζοντας μια τέτοια κρίση αφού ακόμα και για την οικονομική κρίση που εμφανίστηκε και την έπληξε βρέθηκε γρήγορα λύση μέσω της δημιουργίας κατάλληλων οικονομικών μηχανισμών. Έτσι και με την προσφυγική κρίση έχουν αναπτυχθεί κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι όμως δεν έχουν τελεσφορήσει ακόμα. Παρ’ όλη την μεγάλη έκταση όμως που έχει πάρει το θέμα με τον τεράστιο αριθμό πρσφύγων που δέχεται η Ελλάδα τόνισε πως η χώρα αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία και πως υπάρχει ελεγχόμενο ποσοστό εκδήλωσης ρατσισμού. Υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σύμμαχος της Ελλάδας και πως είναι υπέρ στο να ανοίξουν τα σύνορα καθώς επίσης αναφέρθηκε στην Τσεχία, την Σλοβακία, την Αυστρία και την Ουγγαρία οι οποίες κλείνουν τα σύνορά τους από τη μια αλλά από την άλλη έχουν ήδη δεχτεί η καθεμία από περίπου 100.000 πρόσφυγες. Τέλος τόνισε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία το προσφυγικό ώστε να μην γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ανάκαμψη.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον μεγάλο αντίκτυπο που θα έχει για την σύσταση της ΕΕ ένα Brexit, το πόσο κρίσιμο είναι για την Ελλάδα αυτήν την στιγμή να παραμείνει μέλος της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την πρβληματική σχέση που έχει η χώρα με τις γείτονες χώρες, την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο με καλό ποσοστό ανάκαμψης καθώς και την καλή συγκυρία της επίλυσης του κυπριακού σύμφωνα με τα λεγόμενα αναλυτών και πως στα σχέδια της Επιτροπής είναι να γίνει η ΕΕ ομοσπονδία.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γιάννης Χατζηγιάννης (Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων) ο οποίος μίλησε για την “Στήριξη της ΕΕ προς τις Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης” και τις τελευταίες εξελίξεις.

Ανέφερε πως οι 3 επιλογές που έχουν οι άνθρωποι που καταφθάνουν στην χώρα είναι

 • Η μετεγκατάσταση
 • Η αίτηση ασύλου στην Ελλάδα
 • Η εθελοντική ή εξαναγκαστική (οικονομικοί μετανάστες) αναχώρηση πίσω στη χώρα τους.

Έπειτα μίλησε για τα πέντε βασικά πεδία δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού:

 1. Την άμεση τελειοποίηση των πέντε hot spot στην Λέσβο, την Σάμο, την Χίο, την Λέρο και την Κω, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό αυτά για τα οποία είχε δεσμευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει γίνει ήδη η κοστολόγηση των hot spot (υπηρεσίες και εργασίες σ’αυτά) και το ποσό ανέρχεται στα 78 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
 2. Η άμεση ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των reception centers
 3. Την ενίσχυση του ελέγχου των εισερχόμενων ροών στην Ελλάδα
 • Η Ελλάδα αύξησε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που δίνει στους μετανάστες
 • Δημιουργία application με την αστυνομία για ταυτοποίηση
 1. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation), μέσω του επίσημου προγράμματος της ΕΕ όπου πρόσφυγες έρχονται, καταγράφονται σε λίστα και αναμένουν να τους ανακοινωθεί η ευρωπαϊκή χώρα όπου θα αποσταλλούν. Η χρηματοδότηση γίνεται από την ΕΕ και αφορά μόνο τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Τα κριτήρια μετεγκατάστασης είναι το έθνος (Σύροι, Ιρακινοί, όχι Αφγανοί), η οικογενειακή κατάσταση, το βεβαρυμένο παρελθόν (π.χ. τρομοκρατικές ενέργειες). Κάθε αναγνωρισμένος πρόσφυγας περνά από συνέντευξη προκειμένου να κριθεί δικαιούχος μετεγκατάστασης με κύριο στόχο να πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Το πρόβλημα που δημιουργείται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι σε πολλούς από τους πρόσφυγες δεν τους αρέσει η χώρα όπου αποστέλλονται οπότε και αρνούνται να φύγουν. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου από τους 66.000 έχουν φύγει μόνον οι 350.
 2. Πρόγραμμα αναχώρησης για τους μη δικαιούχους ασύλου. Οι οικονομικοί μετανάστες δεν δικαιούνται προσφυγικής μεταχείρισης οπότε και αποστέλλονται πίσω στην χώρα προέλευσης.

Έπειτα τόνισε ότι η Ελλάδα είχε χρηματοδοτηθεί για την περίοδο 2014-2020 με 500.000 ευρώ τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει ευέλικτα π.χ. να τα χρησιμοποιήσει όλα τώρα και όχι απαραίτητα στην διάρκεια των 6 χρόνων, αλλά υπήρχε πρόβλημα απορρόφησης. Για τώρα εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση της χώρας της τάξεως των 150.000.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προσφυγικού από τα οποία η Ελλάδα έχει λάβει απ’αυτά προκαταβολή 70.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας θα γίνει μέσω διεθνών οργανισμών π.χ. μέσω διαγωνισμών. Για την περίπτωση της Τουρκίας υποστήριξε ότι η ΕΕ χρηματοδότησε την χώρα με 3 δις τα οποία όμως προορίζονται αποκλειστικά για τους πρόσφυγες και όχι την κυβέρνηση.

Όσον αφορά τις χώρες που κλείνουν τα σύνορά τους, αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει τονίζοντας επίσης πως καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να βάζει κριτήριο υποδοχής το μορφωτικό επίπεδο ή την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού των προσφύγων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Αυστρία όπου ανακοίνωσε πρόσφατα το κλείσιμο των συνόρων της η οποία όμως έχει ήδη δεχτεί 100.000 πρόσφυγες και θεωρεί ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει δεχτεί ήδη πολλούς και αυτό σε συνδυασμό με την εσωτερική πίεση που δέχεται από τους πολίτες της αναγκάστηκε να κλεισει τα σύνορα. Κράτη όπως η Αυστρία και η Γερμανία είναι πρώτα στις προτιμήσεις των προσφύγων λόγω του καλού συστήματος πρόνοιας. Η Γερμανία έχει δεχτεί ήδη 800.000 πρόσφυγες.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι

 • η σωστή παροχή πληροφοριών στους πρόσφυγες για χώρες της ΕΕ ώστε να γνωρίζουν τις χώρες στις οποίες θα μεταβούν και τις επικρατούσες συνθήκες
 • η βέλτιστη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες έχουν τον τελευταίο λόγο για τις αποφάσεις
 • η όσο τον δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση και απορρόφηση της εκάστοτε χρηματοδότησης

Τέλος αναφέρθηκε στον ρόλο του στρατού στα hot spot, ο οποίος μπορεί να προετοιμάσει το πεδίο αλλά όχι να χτίσει. Η βοήθειά του είναι σημαντική αλλά η αρμοδιότητα του περιορισμένη. Μπορεί να λάβει χρηματοδότηση εφόσον αυτή προορίζεται για κοινωνικά θέματα και όχι στρατιωτικά.

Στην συνέχεια της συνάντησης πραγματοποίηθηκε παρουσίαση του “social media project EU4U”,  από τον κ. Πέτρο Άγγο (Εξωτερικό συνεργάτη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα). Το “Στέκι της Ευρώπης”, είναι μία κοινή πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Είναι ένας χώρος συνάντησης κι εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Σφαίρας και συζήτησης. Φιλοδοξεί να φιλοξενεί πολίτες, φορείς, οργανώσεις νεολαίας, δημοσιογράφους, bloggers, ευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και όσους ενδιαφέρονται απλά να μάθουν περισσότερα ή να συζητήσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζεται κυρίως στην διαδικτυακή δράση, παρ’ όλα αυτά φορείς, οργανώσεις, μπορούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις στο χώρο. Τέλος αναφέρθηκε σε τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες όπως για παράδειγμα πως να αντιμετωπίσουμε υβριστικά σχόλια στα social media, ή στη στοχευμένη στρατηγική προσέλκυσης κοινού (π.χ. ηλικία, φύλλο κλπ).

Έπειτα τον λόγο πήρε η κ. Χριστιάνα Σιαμπέκου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα “Horizon 2020 & Enterprise Europe Network-Χρηματοδοτικές & Επιχειρηματικές ευκαιρίες”.

Αρχικά αναφέρθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσεγγίζοντας συγκεκριμένους τομείς:

Θεσμικός ρόλος:

Συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα.

Τρεις άξονες δράσεις:

 • Πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό περιεχομένου
 • Δείκτες για έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη & καινοτομία
 • Αξιοποίηση γνώσης, μεταφορά τεχνολογογίας, υποστήριξη καινοτομίας

Υπηρεσίες ΕΚΤ για την Καινοτομία

 1. Υποστήριξη Επιχειρηματικής Καινοτομίας:
 • Καθοδήγηση Επιχειρήσεων για νομοθεσία, φορολογία, επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Ενημέρωση για διεθνοποίηση, διασύνδεση με νέες αγορές
 • Μεταφορά Τεχνολογίας & Γνώσης
 • Διαχείριση Καινοτομίας
 • Συγκριτική Αξιολόγηση
 • Ερευνητικές συνεργασίες
 • Στρατηγική IPR
 • Διαβουλεύσεις ΕΕ

 

 1. Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Εντοπισμός προκηρύξεων
 • Δικτύωση για συνεργασίες
 • Τεχνικός έλεγχος πρότασης
 • Υποστήριξη υποβολής
 • Υλοποίηση έργου
 • Key account management
 • Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
 • Συνεργασία με EE/DG GROWTH για το COSME
 • Συνεργασία με ΙΚΥ για ERASMUS+
 • Συνεργασία με ΕΕ/DG EAC για το Creative Europe
 • Ενημέρωση για προγράμματα Transnational Cooperation
 • Πληροφόρηση για εθνικά προγράμματα

 

Έπειτα παρουσίασε το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

Tο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Kαινοτομίας την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 75 δισ. ευρώ, αποσκοπεί:

 • στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης
 • στην αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων
  σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών

3 Βασικοί Πυλώνες:

 • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου με παγκοσμίου εμβέλειας ερευνητικές υποδομές με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων στον κόσμο
 • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε καίριας σημασίας τεχνολογίες με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία
 • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς προβληματισμούς και δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη

Τύποι Δράσεων:

 • Research and Innovation Actions (RIA)
 • Innovation Actions (IA)
 • Coordination and Support Actions (CSA)
 • Other actions: ERC, Marie Skłodowska-Curie, SME Instrument, Fast track to innovation

Τέλος αναφέρθηκε στο Enterprise Europe Network – Hellas το οποίο είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης υποστήριξης για επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Υπηρεσίες:

 • Πληροφόρηση για θέμα τα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας
 • Υποστήριξη συμμετοχής στα προγράμματα Ε&ΤΑ

Τρόποι υποστήριξης:

 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεσιτείας (b2b meetings) για την εξεύρεση συνεργατών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο
 • Διακίνηση προφίλ αναζήτησης ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, και αναζήτησης/προώθησης τεχνολογιών μέσω της βάσης δεδομένων του δικτύου

 

Στο τέλος της ημέρας πραγματοποίηθηκε το δεύτερο μέρος της διαδραστικής βιωματικής δραστηριότητας για τη συμμετοχική επικοινωνία όπου τα άτομα χωρίστηκαν σε 6 ομάδες με θέματα συζήτησης όπως η καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, των εργαλείων, των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού των Europe Direct, η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, η συνεργασία των Κέντρων με τους φορείς υποδοχής κλπ. Στο τέλος της συζήτησης ένα άτομο από κάθε ομάδα παρουσίαζε τα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει και τις προτάσεις του, τα οποία δόθηκαν εγγράφως.