ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
6 Μαρτίου, 2016
Δεν αναγνωρίζει ο Σουλτς την πρωτοβουλία «Φίλοι της Μακεδονίας»
6 Μαρτίου, 2016

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου συμμετείχε στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Delivering on European Commission Priorities», το οποίο διεξήχθη στις 3-4 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες (Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75).

Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

 • “Το Πρόγραμμα Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016”, Emmy Korodima, Γενική Γραμματεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Εφαρμογή του σχεδίου Επενδύσεων: σημερινή κατάσταση”, Aura Salla, Γραφείο του Αντιπροέδρου Katainen, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Επικοινωνία του Σχεδίου Επενδύσεων”, Renaud Soufflot de Magny και Adrienn Geges, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Προσφυγική κρίση και μετανάστευση”, Michele Cercone, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Οικονομική και Νομισματική Ένωση”, Robert Gangl, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Τρόποι επικοινωνίας με τους πολίτες”, Alessandro Giordani, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • “Επικοινωνία με τους νέους”, John Lisney, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας
 • “Μιλώντας δημόσια: Συμβουλές”, Bettina Hausmann, BH Consult

 

 

 1. Το Πρόγραμμα Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016”, Emmy Korodima, Γενική Γραμματεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Σε πρώτο στάδιο η ομιλήτρια μας ενημέρωσε σχετικά με τις προκλήσεις που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές είναι 1) η προσφυγική κρίση, 2) η απασχόληση, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, 3) η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, 4) η κλιματική αλλαγή και η πίεση στους φυσικούς πόρους, 5) η σταθερότητα και η ασφάλεια, 6) η διατήρηση των 10 προτεραιοτήτων, 7) η αλληλεγγύη και η ευθύνη σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων, 8) το Επενδυτικό Σχέδιο του 2015, και 9) η συνεχής βελτίωση της νομοθεσίας.
Στη συνέχεια μας ετέθησαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις στα πλαίσια των δέκα προτεραιοτήτων της.

Έτσι, σχετικά με την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις η Επιτροπή σχεδιάζει να εισάγει νέες δεξιότητες υποστηριζόμενες από μια νέα Οικονομική Εγκύκλιο, καθώς και να επανεξετάσει το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετικά με τη ενιαία ψηφιακή αγορά η Επιτροπή θα στοχεύσει στην εφαρμογή μιας συγκροτημένης στρατηγικής, ενώ όσο αφορά την ενέργεια θα προωθήσει ένα ενιαίο πακέτο που θα αφορά όλα τα κράτη μέλη.

Με γνώμονα την επιθυμία για την επίτευξη μιας βαθύτερης και πιο δίκαιης εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή θα προωθήσει ένα νέο πακέτο για την κινητικότητα της εργασίας, καθώς και νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον ΦΠΑ.

Για την επίτευξη μιας βαθύτερης και πιο δίκαιης Οικονομικής και Νομισματικής  Ένωσης η Επιτροπή επιθυμεί την ενίσχυση του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, την εκπόνηση ενός σχεδίου Ασφάλισης των Καταθέσεων προερχόμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Σχετικά με το εμπόριο η Επιτροπή θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της για μια λογική και ισορροπημένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τις ΗΠΑ.

Για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα η Επιτροπή θα βασιστεί στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ασφάλεια.

Σχετικά με την εγκαινίαση της νέας πολιτικής για τη μετανάστευση η Επιτροπή θα προωθήσει Πακέτο Διαχείρισης των Συνόρων και θα επιδιώξει καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης.

Για την ανάδειξη της Ένωσης ως ένα ισχυρότερο δρώντα παγκοσμίως η Επιτροπή θα επιδιώξει ανάπτυξη των ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας καθώς και μια παγκόσμια στρατηγική.

Τέλος πραγματώνοντας τη τελευταία της προτεραιότητα για μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής, η Επιτροπή θα εντείνει τον έλεγχο σχετικά με τη διαφάνεια.

 

 1. Εφαρμογή του σχεδίου Επενδύσεων: σημερινή κατάσταση”, Aura Salla, Γραφείο του Αντιπροέδρου Katainen, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Η ομιλήτρια μας ενημέρωσε ότι  η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει πλέον το τέταρτο έτος της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Η επιτροπή έχει εντοπίσει ότι οι βασικότεροι παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότεροι και να διαρκέσουν περισσότερο από ό, τι είχε αρχικά υποτεθεί. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι χαμηλές τιμές πετρελαίου, οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και η χαμηλή ισοτιμία του ευρώ. Την ίδια στιγμή η επιτροπή είναι ενήμερη περί των κινδύνων για την οικονομία οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονοι, ενώ νέες προκλήσεις αναδύονται: η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, το αδύναμο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η γεωπολιτική και πολιτική κατάσταση που ενισχύει την αβεβαιότητα. Σχετικά με την ανεργία τα στοιχεία που μας παρουσίασε η ομιλήτρια αποδείκνυαν ότι η ανεργία στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί στο 8,7% το 2017. Παράλληλα το συνολικό Ευρωπαϊκό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 1,7% το τρέχον έτος σε 1,9% το 2017.

Η οικονομική πολιτική της ΕΕ θα στηριχθεί σε τρείς πυλώνες: 1) την ώθηση των επενδύσεων, 2) την επιδίωξη υπεύθυνων δημοσίων οικονομικών, και 3) τη διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικά για τις επενδύσεις, το επενδυτικό πρόγραμμα των € 315εκ. θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει επενδύσεις σε ποσοστό που θα ξεπεράσει τα ιστορικά προηγούμενα. Το νέο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί συνδυασμό  του προϋπολογισμού της ΕΕ και της ικανότητα του ΕΤΕΠ για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις στρατηγικές επενδύσεις. Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων θα στοχεύσει στην εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων για την πραγματική οικονομία, στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πύλης επενδυτικών έργων και τεχνικής βοήθειας (όπου οι φορείς υλοποίησης των έργων που εδρεύουν στην ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα έργα τους σε δυνητικούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο), και στη γενικότερη βελτίωση του περιβάλλοντος των επενδύσεων. Το τελευταίο αναμένεται να το πετύχει με την αναβάθμιση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων, την κατάργηση των χρηματοοικονομικών και κανονιστικών φραγμών σε βασικούς τομείς στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, και τις διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.

 1. Επικοινωνία του Σχεδίου Επενδύσεων”, Renaud Soufflot de Magny και Adrienn Geges, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Το νέο σχέδιο επενδύσεων απορρέει από την μία εκ των δέκα προτεραιοτήτων της Επιτροπής «αποκατάσταση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων». Στα πλαίσια αυτής της λογικής η Επιτροπή στοχεύει στη γνωστοποίηση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της σχετικά με το νέο επενδυτικό σχέδιο. Για να το πετύχει αυτό θα παραγάγει μια πολυγλωσσική εργαλειοθήκη για διαφορετικούς τύπους ενδιαφερομένων («πρεσβευτές», αναδόχους έργων, ΜΜΕ, επενδυτές). Η επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί τις δράσεις της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ καθώς και τους «Διαλόγους Πολιτών». Στο πνεύμα αυτό η επιτροπή θα επιδιώξει την εύρεση συνεταίρων και την αγορά μέσων προβολής, ενώ και θα διαφημίζει και δημιουργεί on line καμπάνιες και εκδηλώσεις.

 

 1. Οικονομική και Νομισματική Ένωση”, Robert Gangl, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Ο ομιλητής μας πληροφόρησε σχετικά με το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης ΓΔ είναι:

 • Η οικονομική ανάλυση των πολιτικών για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την υψηλού επιπέδου απασχόληση, τα δημόσια οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
 • Τα προγράμματα επιτήρησης/ πολιτικής συνδρομής προς τα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Η οικονομική ολοκλήρωση
 • Η διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης
 • Η προώθηση των επενδύσεων
 • Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ

 

Το πακέτο ΟΝΕ του Οκτώβρη 2015 περιέχει ακόμα πιο συγκεκριμένους στόχους όπως η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στις κεφαλαιαγορές, η διαφάνεια, η σύσταση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων και η σύσταση μιας Λευκής Βίβλου την άνοιξη του 2017.

 

 1. Προσφυγική κρίση και μετανάστευση”, Michele Cercone, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Μας γνωστοποιήθηκαν τα σχέδια της Επιτροπής όσων αφορά τη προσφυγική κρίση και ιδιαίτερα σχετικά με τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά μετά τη καταγραφή θα γίνεται διαχωρισμός όσων δικαιούνται σε αίτηση ασύλου (οι οποίοι θα φιλοξενούνται και θα μετεγκαθίστανται από τη χώρα πρώτης υποδοχής σε άλλη χώρα της ΕΕ με απώτερο σκοπό τον επαναπατρισμό τους με τη λήξη του κινδύνου για τον οποίο ζήτησαν άσυλο), και σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο και επομένως θα επιστρέφονται στις χώρες τους μέσω της εφαρμογής των Συμφωνιών Επανεισδοχής.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία καταγραφής έχει εξελιχθεί πολλαπλώς με την εισαγωγή μιας νέας εφαρμογής που επιτρέπει πολλαπλό έλεγχο στοιχείων. Επιπλέον τα νέα έγγραφα και η σφραγίδα δεν πλαστογραφούνται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρα συντονιστικά ως προς τις εμπλεκόμενες ΓΔ (ΓΔ Μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, η ΓΔ ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας, και ΓΔ περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης) καθώς και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

Στη συνέχεια ο ομιλητής μας ενημέρωσε ότι το 90% των αιτημάτων ασύλου επεξεργάζονται μόνο 10 χώρες της ΕΕ – το 70% μόλις 5 χώρες (Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Η.Β.). ε βάση αυτά τα δεδομένα ενημερωθήκαμε ότι η Επιτροπή θα στοχεύσει σε αναμόρφωση του συστήματος του Δουβλίνου έτσι ώστε να είναι δικαιότερο (ως προς τη κατανομή των βαρών) και αποτελεσματικότερο).

Έπειτα έγινε ενημέρωση σχετικά με τη νέα πρωτοποριακή πρακτική των Hotspots. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά 11, εκ των οποίων τα 6 είναι έτοιμα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που έθεσε σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα της στη Λέσβο, Λέρο, Κω, Χίο, και Σάμο. Τα υπόλοιπα Hotspots που βρίσκονται στην Ιταλία αναμένεται να λειτουργήσουν σύντομα (Τάραντο, Τραπάνι, Αυγούστα, Πόρτο Εμπέντε, Ποζάλλο,  Λαμπεντούζα).

Μια σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι η οικονομική ενίσχυση που έχει δοθεί για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης για το 2015-2016 μέσω της χρηματοδότησης των ταμείων AMIF και του ISF Police/Border. Μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης θα καταλήξει στην Ελλάδα η οποία αντιμετωπίζει και τις μεγαλύτερες αφίξεις μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Ο ομιλητής μας ενημέρωσε ότι προς το παρόν τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων έχει αναλάβει η Ύπατη Αρμοστεία (ΥΑΠ/ΟΗΕ).

 

 1. Τρόποι επικοινωνίας με τους πολίτες”, Alessandro Giordani, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες είναι ο  διάλογος. Στο διάλογο αυτό πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός με τις πολιτικές προτεραιότητες και μια λογική για «σειρά» διαλόγων. Έτσι από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν γίνει 63 Διάλογοι Πολιτών σε 26 κράτη μέλη και με περίπου 18.500 συμμετέχοντες και 21 τηλεοπτικές εκπομπές με πάνω από 3 εκατομμύρια εμφανίσεις στο Twitter. Στους διαλόγους συμμετείχαν 20 Επίτροποι μαζί με 2 αρχηγούς κρατών, 4 Πρωθυπουργούς, 21 υπουργούς, 9 ευρωβουλευτές συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 5 περιφερειάρχες, και άλλους 4 επίτιμους καλεσμένους.
Οι Διάλογοι των πολιτών επικεντρώνονται στα εξής:

 1. προσφυγική κρίση και μετανάστευση
 2. Επενδυτικό Σχέδιο και ΕΣΠΑ
 3. Το μέλλον της ΟΝΕ
 4. Ενέργεια και ενιαία ψηφιακή αγορά
 5. Παγκόσμια ζητήματα