ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
13 Μαΐου, 2016
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΗΓΗΣ
18 Μαΐου, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ

Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Κάτω Τρίτος όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού στη 3η, 4η και 5η τάξη.