Εαρινή δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016: η Επιτροπή εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις
20 Μαΐου, 2016
Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση και να στηρίξουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
20 Μαΐου, 2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Στις 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Δημοτικό Ν. Κυδωνιών  όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις τάξεις.