Τρεις Έλληνες νικητές για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2016
8 Ιουνίου, 2016
Συνεργατική οικονομία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τους καταναλωτές
8 Ιουνίου, 2016

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο προσβασιμότητας για τις ευρωπαϊκές πόλεις!

Οι πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 50.000 κατοίκους καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών).
Ο διαγωνισμός για το βραβείο «Access City Award 2017», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις πόλεις που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και στους ηλικιωμένους, προκηρύχθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 50.000 κατοίκους καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016 (μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών).

Φέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν σε πέντε πόλεις της ΕΕ, κατά την ετήσια διάσκεψη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ημέρας των ατόμων με αναπηρία που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2016. Οι νικήτριες πόλεις θα επιβραβευτούν για τις προσπάθειές τους να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως οι εγκαταστάσεις στέγασης, οι χώροι παιχνιδιού, το εργασιακό περιβάλλον, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι τεχνολογίες επικοινωνιών. Το Access City Award διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό φόρουμ ατόμων με αναπηρία.

Η έβδομη διοργάνωση του Access City Award θα περιλαμβάνει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, καθώς και δύο ειδικές μνείες:

Η ειδική μνεία για την «πρόσβαση στην εργασία» θα επιβραβεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πόλεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία και καθιστούν προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία την ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αφορά πρωτοβουλίες για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας στους χώρους εργασίας ή στα μέσα μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε τμήμα της διαδρομής από το σπίτι έως τον χώρο εργασίας είναι προσβάσιμο.
Η ειδική μνεία για τις «προσβάσιμες έξυπνες πόλεις» θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες των πόλεων να διασφαλίσουν ότι γίνονται έξυπνες, εξαλείφοντας τους αποκλεισμούς, και ιδιαίτερα διασφαλίζοντας ότι οι τεχνολογίες τους, τα περιβάλλοντα χρήστη και οι συναφείς υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία, χάρη σε μια προσέγγιση «σχεδιασμού για όλους».
80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ
Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Συνεπώς, καταδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντική η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Από το 2010, το βραβείο Access City Award επιβραβεύει τις πόλεις για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς της ζωής. Τα τελευταία έξι χρόνια, περισσότερες από 250 πόλεις έχουν υποβάλει υποψηφιότητες για το βραβείο και 33 έχουν βραβευτεί. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται εξαιρετικά παραδείγματα έργων, τα οποία αποδεικνύουν τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση των πόλεων.

Το βραβείο εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια. Η βελτιωμένη προσβασιμότητα συμβάλλει στην εξάλειψη των πολυάριθμων εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους κατά τη χρήση των μέσων μεταφοράς, την πρόσβαση σε πληροφορίες ή την ανεξάρτητη διαβίωση.

Το βραβείο Access City Award περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ φάσμα καλυπτόμενων πρωτοβουλιών και πολιτικών: από πολιτικές για τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις στέγασης, έως τους χώρους παιχνιδιού, τους χώρους εργασίας και τις δημόσιες μεταφορές, κάθε πτυχή της ζωής στην πόλη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές μεταβολές.

Ο διαγωνισμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στις δημόσιες αρχές να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά των πόλεών τους από πλευράς προσβασιμότητας και να προβούν στις κατάλληλες βελτιώσεις.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η προσβασιμότητα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για όλους.

Πώς υποβάλλονται οι συμμετοχές;

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης (στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) το αργότερο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Επεξηγηματικό σημείωμα και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113

 

Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι;

Έως και τρεις πόλεις θα επιλεγούν από εθνικές κριτικές επιτροπές σε κάθε χώρα με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν, αυτοί οι εθνικοί υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή.

Περισσότερα εδώ.