Κοινή δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2016
22 Ιουνίου, 2016
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ 2016!
24 Ιουνίου, 2016

Διερεύνηση της πρόληψης του μεταναστευτικού- προσφυγικού φαινομένου από την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης, Απρίλιος-Μάιος 2016

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη ημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» , «Ευρωπαϊκές κοινωνίες και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και «Εργαστήριο κοινωνικής πληροφορικής, στατιστικής και ερευνητικών υποδομών»   του τμήματος κοινωνιολογίας. Το θέμα της ημερίδας ήταν «Διερεύνηση της πρόληψης του μεταναστευτικού- προσφυγικού φαινομένου από την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης, Απρίλιος-Μάιος 2016».

Η ημερίδα άρχισε με τον χαιρετισμό του Κυρίου Ρόντου, Καθηγητή και Προέδρου του τμήματος και στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήμαρχο – Τεχνικών Έργων , ο οποίος στον λόγο του είπε: Ο Δήμος ήταν φορέας που  “σήκωσε”  το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού. Η Λέσβος ήταν το μόνο νησί που από το 2012 είχε δημιουργήσει κέντρο φιλοξενίας.  Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για το προσφυγικό πρόβλημα. Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Λέσβου, ο οποίος  είπε ότι Η Ευρώπη  έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της οικονομίας και προσπαθεί να δημιουργήσει και προωθεί την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων. Ακολούθησε ο Κύριος Παναγιώτης Γρηγορίου, Κοσμήτορας της σχολής των Κοινωνικών Επιστημών και Καθηγητής, στον λόγο του είπε ότι η δεδομένη κατάσταση έφερε κοντά την Ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο της έρευνας υπάρχει συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια.   Τέλος, δόθηκε ο λόγος στον Κύριο Κάλλα, Καθηγητή του τμήματος και Διευθυντής ΠΜΣ ΕΚΕΟ, ο οποίος στον λόγο του τόνισε ότι το ενδιαφέρον της έρευνας βρίσκεται στο γεγονός ότι εκπονήθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι μια μεγάλη έρευνα με υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.

Η παρουσίαση της έρευνας ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε τον Σχεδιασμό και την Οργάνωση την Έρευνας. Συντονιστής ήταν ο Κύριος Ψημίτης,  Αναπληρωτής Καθηγητής και διευθυντής του ΕΤΚΑΣ. Στον λόγο του είπε ότι η Ελλάδα μέσα σε 76 χρόνια γέρασε κατά 23%, είναι η μόνη χώρα με τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και για την επιζήσει βιολογικά πρέπει να υπάρξει ενσωμάτωση προσφύγων. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Κύριος Ρόντος ο οποίος έδωσε τους στόχους της όλης προσπάθειας και τον τρόπο οργάνωσης της έρευνας. Άρχισε τον λόγο του σχολιάζοντας ότι το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα και η δημογραφική γήρανση είναι καλπάζουσα. Συνέχισε δίνοντας τους στόχους της έρευνας λέγοντας ότι το τμήμα κοινωνιολογίας έχει υποχρέωση να συμβάλει στο προσφυγικό. Αφορμή για την έναρξη ήταν ότι πολλά ξένα Πανεπιστήμια ζήτησαν την άποψη της σχολής επί του θέματος και δεύτερον πραγματοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, να έρθουν σε επαφή οι  φοιτητές των Μεταπτυχιακών με μία πραγματική και πρακτική εφαρμογή των θεωριών που διδάσκονται. Εφτά ομάδες από Μεταπτυχιακούς δούλεψαν όλα τα στάδια της έρευνας. Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι πειραματικά, έχουν επιστημονικό κύρος και αυτά που θα δοθούν παρακάτω είναι τα πρώτα περιγραφικά αποτελέσματα. Έπειτα, ακολούθησε  ο Κύριος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας, ο οποίος στον λόγο του είπε ότι κρίσιμο σημείο της έρευνας ήταν πως έπρεπε να διαμορφωθεί τα ερωτηματολόγιο  για να μπορέσουν να διεξαχθούν αποτελέσματα. Από μία ανθρωπιστική διάσταση σε μία κοινωνική ένταξη βρέθηκε το  κράτος σε αιφνιδιασμό,  δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα ζητήματα ένταξης, αλληλεγγύης. Όταν έκλεισαν τα σύνορα η έρευνα εστίασε στη μετάβαση σώζουμε ζωές στο πως αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν μαζί μας και πως θα τους διαχειριστούμε. Ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί η κρίση τους και υπήρχε ένας δισταγμός προς σ’ αυτό. Υπάρχει διστακτικότητα στην συνύπαρξη αλλά αποδοχή στην φιλανθρωπία. Η Ενσωμάτωση απαιτεί οργάνωση κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, ξεπερνάει την φιλανθρωπία και πάμε στην οργάνωση ζωής.  Στην συνέχεια ακολούθησε η Τεκμηρίωση της έρευνας από την ομάδα φοιτητών (ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ, ΖΗΚΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΚΙΚΙΝΗ) και η μεθοδολογία της έρευνας-Γενικά από τους φοιτητές (ΔΡΟΣΑ, ΚΑΤΣΑΡΗΣ, ΒΑΙΜΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΠΟΝΤΙΚΑΣ). Έπειτα ακλούθησε ο Κύριος Ρόντος   για να δώσει την Μεθοδολογία και το σχέδιο δειγματοληψίας,  όπου εκεί τονίστηκε ότι ο πληθυσμός της έρευνας ήταν το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυτιλήνης , το δείγμα ήταν 3,7% και το τελικό δείγμα το 2.5% το οποίο θεωρείται υψηλό για τοπικό επίπεδο. Το πρώτο μέρος της παρουσίασης της έρευνας έκλεισε με την Κυρία Καραγκούνη, συνεργάτη του τμήματος κοινωνιολογίας, η οποία έδωσε τα ψηφιακά υπόβαθρα της έρευνας.

Στο Δεύτερο μέρος  δόθηκαν η Διενέργεια και τα Αποτελέσματα της έρευνας. Συντονιστής ήταν ο Γιάννης Κάλλας, Καθηγητής και Διευθυντής ΠΜΣ ΕΚΕΟ. Η παρουσίαση άρχισε με την ομάδα φοιτητών (ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΑ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ, ΛΟΥΠΟΥ, ΚΟΥΡΤΕΛΛΗ,ΤΖΑΝΙΔΗΣ), οι οποίοι έδωσαν στοιχεία για την συλλογή δεδομένων. Έπειτα ο Ν. Πανάγος, Συνεργάτης του τμήματος παρουσίασε την χειρόγραφη και ηλεκτρονική επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και  τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν. Έπειτα από την επόμενη ομάδα φοιτητών (ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΟΤΡΟΥΜΠΗΛΑ, ΔΑΓΙΕΛΛΗ, ΧΑΜΑΛΕΛΛΗ, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ), δόθηκαν τα Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολούθησε η  ομάδα φοιτητών (ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ, ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΡΤΕΡΗ) παρουσιάζοντας την επίδραση  στον τοπικό πληθυσμό και την Στάση του πληθυσμού. Τέλος , οι φοιτητές (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΕΒΡΑΝΗΣ, ΓΑΛΕΤΣΕΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ), οι οποίοι έδωσαν την αξιολόγηση των φορέων από τον πληθυσμό και την προοπτική λύσης του προβλήματος.

Στο τέλος της ημερίδας έγινε μία συζήτηση με τους παραβρισκόμενους, παρέμβαση από τους εκπροσώπους των φορέων και δόθηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας. Ο Κύριος Ρόντος επισήμανε ότι ο κόσμος ήταν ανεκτικός διότι θεωρούν την παραμονή των προσφύγων προσωρινή. Στην μόνιμη παραμονή τους υπάρχει μεγάλη άρνηση. Η ένταξη τρομάζει  τους πολίτες. Επίσης, υπάρχει θετική διακύμανση στους πρόσφυγες σε σχέση με τους μετανάστες. Τέθηκε μία ερώτηση προς τους ομιλητές : Πώς προετοιμάζεται η ένταξη από το πανεπιστήμιο? και ο Κύριος Ψημίτης απάντησε ότι έχουν γίνει βήματα για εγγραφές προσφύγων φοιτητών, όμως τόνισε και την δυσκολία του εγχειρήματος. Επίσης, τόνισε ότι η έρευνα είναι περισσότερο ποσοτική και υπάρχουν ελλείψεις ως προς αυτό, ως εκπρόσωπος της ποιοτικής έρευνας θεωρεί ότι θα έπρεπε να εστιάσουν περισσότερο ως προς αυτό για να δοθούν περισσότερες απαντήσεις. Γενικά ήταν μία αρκετά εμπεριστατωμένη έρευνα και με υψηλό επαγγελματικό αποτέλεσμα.