25 χρόνια πρόγραμμα MEDIA της ΕΕ: Επενδύοντας στη δημιουργικότητα, οικοδομούμε το μέλλον
6 Δεκεμβρίου, 2016
Πάνος Καρβούνης: “Δεν υπάρχει περίπτωση 4ου μνημονίου”
6 Δεκεμβρίου, 2016

Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων: «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

Η Επιτροπή δρομολόγησε την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου την πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην ικανοποίηση της υψηλής ζήτησης για ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί εκ των ων ουκ άνευ στην αγορά απασχόλησης και στην κοινωνία.

Ο «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας» είναι μία από τις δέκα βασικές πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Νέου Θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σήμερα, πολλοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων 35 και πλέον οργανώσεων και ομάδων, μεταξύ των οποίων οι EuropeanDigital SME AllianceESRISAPECDL καιGoogle, δεσμεύονται να μειώσουν περαιτέρω το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και  θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή καλεί και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προσχωρήσουν στον συνασπισμό και να εγκρίνουν τον Χάρτη του. Τα μέλη του συνασπισμού δεσμεύονται να καταβάλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία. Ο στόχος αυτός είναι ζωτικής σημασίας, αφενός, για να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στη ραγδαία πρόοδο που σημειώνουν οι ανταγωνιστές της, και αφετέρου, για να παραμείνει δεκτική η ευρωπαϊκή κοινωνία στην ψηφιακή εποχή.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Παρέχοντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, είναι σαν να τους δίνεις εισιτήριο για την ψηφιακή οικονομία. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη, αν δεν αντιμετωπίσουμε το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Η δρομολόγηση του συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποτελεί ορόσημο στην κοινή μας προσπάθεια για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών στην Ευρώπη.»

Ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Günther HOettinger, δήλωσε: «Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει ήδη την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, αλλά και τους οργανισμούς όλων των τομέων, δημόσιου και ιδιωτικού. Οφείλουμε να εξαλείψουμε αυτό το εμπόδιο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν τις θέσεις εργασίας που τους αξίζουν και οι επιχειρήσεις μας θα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ικανοτήτων.»

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν ορισμένες ικανότητες στις οποίες μπορούν να βασίζονται οι πολίτες· οι ικανότητες αυτές εκτείνονται από την αναζήτηση πληροφοριών και την ανταλλαγή μηνυμάτων στο διαδίκτυο μέχρι τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές κωδικοποίησης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από άτομα με ψηφιακές δεξιότητες που θα καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς, αφού, ως το 2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενδέχεται να φθάσουν μέχρι 750.000. Παρά ταύτα, το ποσοστό ανεργίας των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών στην ΕΕ ανέρχεται περίπου σε 20 %. Περισσότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού και, γενικότερα, περίπου το 45 % των ευρωπαίων πολιτών διαθέτει μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση στις Βρυξέλλες παρίστανται ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip, ο Επίτροπος κ. Oettinger και ο Επίτροπος κ. Navracsics, Αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, καθώς και ο κ. Alexander De Croo, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης.

Ο Επίτροπος κ. Oettinger βράβευσε επίσης τους τέσσερις νικητές των βραβείων ψηφιακών δεξιοτήτων για το 2016.

Περισσότερα εδώ.