Παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μάλτα
20 Ιανουαρίου, 2017
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ”
20 Ιανουαρίου, 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ”

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου, διοργάνωσαν διαλέξεις του ευρωπαϊκού σεμιναριακού μαθήματος “Η ΕΕ στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Επιλεγμένες Θεματικές”.

Εισηγητής ήταν ο κ. Πάνος Γρηγορίου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Kέντρου Έρευνας & Μελέτης Jean Monnet.

Επίσης, φοιτητές του τέταρτου έτους του τμήματος Κοινωνιολογίας με εξειδίκευση στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, παρουσίασαν εργασίες με θέμα: “Δικαιώματα του Παιδιού στον ΟΗΕ”, “Η πολιτική της ΕΕ για το άσυλο” και “Ανήλικοι αιτούντες άσυλο”.