Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 % έως το 2020
2 Οκτωβρίου, 2017
Europressive Newsletter Σεπτέμβριος 2017
6 Οκτωβρίου, 2017

Ενημερωτική Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Χρηματοδοτικές δυνατότητες & ευκαιρίες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Χρηματοδοτικές δυνατότητες & ευκαιρίες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020».

Την έναρξη των εργασιών της ενημερωτικής ημερίδας χαιρέτισαν η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου  κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Χαράλαμπος Κασίμης. και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- Europe Direct Βορείου Αιγαίου και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου.

Ενώ ομιλητές ήταν ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και  στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης & Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη των συνεργασιών στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, στην στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/ και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων καθώς και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER (ΕΓΤΑΑ-ΕΤΘΑ).