ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ JUNCKER-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8 Νοεμβρίου, 2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
16 Νοεμβρίου, 2017

EURONEWSLETTER ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017: Οι απόψεις των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΕ

Οι πολίτες εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Το Parlemeter ερευνά πώς βλέπουν οι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο…

Ευρωπαϊκή στήριξη σε Έλληνες αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να επιτρέψει σε άλλα πέντε κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να αυξήσουν τις προκαταβολές στους αγρότες …

Ένωση Ασφάλειας: Νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης 2017, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα μαζί με την 11η έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας…

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 % έως το 2020

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη — το λεγόμενο «Σχέδιο Γιούνκερ» — αναμένεται να προσθέσει 0,7 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 2020. Στις 28/9, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων…

Νέα στήριξη της ΕΕ στις περιφέρειες

Οι περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν αίτηση για δύο πιλοτικά έργα της Επιτροπής. Εάν επιλεγούν, μπορούν να επωφεληθούν από εξατομικευμένη οικονομική και συμβουλευτική στήριξη από την ΕΕ…

Η ΕΕ εγκαινιάζει το νέο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά πάραυτα την υλοποίηση του φιλόδοξου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της για την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ…

Πρακτικό Ενημερωτικής Συνάντησης στη Σάμο: “Γνωριμία με την Ευρώπη στα σχολικά προγράμματα. 60 χρόνια μετά τη συνθήκη της Ρώμης”

To Europe Direct Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση στο Βαθύ της Σάμου με θέμα «Γνωριμία με την Ευρώπη στα σχολικά προγράμματα. 60 χρόνια μετά τη συνθήκη της Ρώμης»…

 

Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου στην ΕΡΤ!

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, στις 12 μ.μ. ο Επιστημονικός υπεύθυνος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου και η Ευγενία Δρεκόλια παραβρέθηκαν στην ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΑ Αιγαίου μαζί τις δημοσιογράφους Βαρβάρα Γκιγκιλίνη και Νατάσσα Παπανικολάου και συζήτησαν για…

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Jean-Claude Juncker

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξης και επενδύσεων…

Επίσκεψη του Στρατηγού 98 ΑΔΤΕ

Από την επίσκεψη του Στρατηγού 98 ΑΔΤΕ στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Europe Direct…

Ενημερωτική Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Χρηματοδοτικές δυνατότητες & ευκαιρίες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Χρηματοδοτικές δυνατότητες & ευκαιρίες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020»…

Ενημερωτική Συνάντηση-Καρλόβασι Σάμου «Ευκαιρίες-αξιοποίηση από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών πόρων»

To Europe Direct Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την ενημερωτική συνάντηση στο Καρλόβασι της Σάμου με θέμα «Ευκαιρίες- αξιοποίηση από χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών πόρων»…