ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- «Οι Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στην Έντυπη και Ηλεκτρονική δημοσιογραφία στην Ελληνική Περιφέρεια»
1 Δεκεμβρίου, 2017
Brexit: Απόφαση των 27 για την μετεγκατάσταση των οργανισμών που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο
4 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερίδα: «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Βορείου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συνδιοργάνωσαν  την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εσπερίδα με θέμα: «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Η έναρξη της ημερίδας πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγική ομιλία του Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πάνο Γρηγορίου, συντονιστή της ημερίδας.

Η πρώτη ομιλία δόθηκε από την Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, κυρία Χριστιάνα Καλογήρου η οποία όρισε ως κινητήρια δύναμη την καινοτομία και την έρευνα για την περιφερειακή ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου. Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη προσαρμογής της καινοτομίας στο τοπικό πλαίσιο με έμφαση στην ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα, τη σύνδεση του Τουρισμού με τη Φύση και τον Πολιτισμό και τη δημιουργία Νησιών Ίσων Ευκαιριών. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι  πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει σχεδιάσει και σταδιακά δρομολογεί η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η δεύτερη ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Προϊστάμενο  ΕΥΔ Ε.Π. Περ. Βορείου Αιγαίου, κύριο Γεώργιο Πλακωτάρη με θέμα ομιλίας «Οι Ευρωπαϊκοί Διαρθρωτικοί Πόροι, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μια διαχρονική επισκόπηση». Παρουσιάστηκε μια αναδρομική ανασκόπηση των τελευταίων 30 χρόνων μέχρι σήμερα, όσον αφορά στην επενδυτική συμπεριφορά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως προς όλα τα νησιά της με βάση τους Ευρωπαϊκούς Διαρθρωτικούς πόρους, όπως επίσης και την συμπεριφορά των επενδυτών στο Βόρειο Αιγαίο, δίνοντας αναλυτικά στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία.

Στην συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Προϊσταμένου  Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του κυρίου Jiri Svarc, με θέμα ομιλίας «Ευρώπη με κοινωνικό πρόσημο»  οποίος παρουσίασε το δίκαιο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την ανάγκη για ένα περιβάλλον φιλικά προσκείμενο προς τον εργαζόμενο με κοινωνικό πρόσημο.

Ο κύκλος των ομιλιών έκλεισε με τον κύριο Παναγιώτη Πανταζάτος  στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα ομιλίας «Χτες, σήμερα, αύριο της πολιτικής συνοχής» Στην ομιλία του τονίσθηκε η ανάγκη να προταθεί από την Ελλάδα μια κοινή Περιφερειακη πολιτική και να εκφραστούν τα δικά της αιτήματα στον σχεδιασμο της περιφερεικής πολιτικής μετά το 2020.

Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις προς τους ομιλητές που προκάλεσαν εποικοδομητική συζήτηση.