Επιχειρούμε Έξω
8 Ιανουαρίου, 2018
Επίσημη έναρξη της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (11-12 Ιανουαρίου 2018)
11 Ιανουαρίου, 2018

Θεσμικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του 2018, το Σώμα των Επιτρόπων συζήτησε τις θεσμικές προτεραιότητες για το τρέχον έτος, έτος υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, διασφάλισης των συνόρων της ΕΕ, αναμόρφωσης του συστήματος ασύλου της ΕΕ, επανόδου στο Σένγκεν, ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ένωση. 89 φάκελοι προτεραιότητας εξετάζονται επί του παρόντος, 29 έχουν ήδη υλοποιηθεί και το Σώμα των Επιτρόπων συζήτησε το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι υπόλοιποι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Μαΐου 2019. Η συζήτηση προσανατολισμού περιέλαβε επίσης επισκόπηση των κυριότερων νέων προτάσεων που αναμένονται για το 2018, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στη δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιδρά ταχύτερα και αποφασιστικότερα, χρησιμοποιώντας τις Συνθήκες μας στο μέγιστο δυνατό, και εξασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρα στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Παράλληλα, η προσέγγιση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ισόρροπη, λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος Γιούνκερ δημιούργησε μια νέα ειδική ομάδα «Επικουρικότητα & αναλογικότητα – ‘Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο’», στις 14 Νοεμβρίου 2017, σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης και της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης. Την εν λόγω ομάδα παρουσίασε ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα των Επιτρόπων σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Η ειδική ομάδα θα απαρτίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και των εθνικών κοινοβουλίων με στόχο τη διατύπωση συστάσεων για τρόπους για τη βελτίωση της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προσδιορίζοντας τομείς της πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου περιστασιακά, ή και οριστικά, στα κράτη μέλη, όπως και τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.