Επένδυση 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
12 Ιανουαρίου, 2018
Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020
16 Ιανουαρίου, 2018

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – Πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής

'Thematic photos on the 9th priority of Juncker's Commission: A stronger global actor'

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αυτής αποτυπώνει μια νέα προσέγγιση που φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν με σκοπό την παροχή υποστήριξης και συμβουλών στην Επιτροπή για την επίτευξη των ΣΒΑ σε ενωσιακό επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDN) συμμετείχαν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Φραντς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος προεδρεύει της πλατφόρμας, δήλωσε τα εξής: «Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ευρώπης. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εργαστούμε ξεκινώντας από τη βάση και να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων για να αναδιαμορφώσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα παρέχει στους εμπειρογνώμονες την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους. Προσβλέπω σε αυτήν τη στενή συνεργασία, ώστε να προκύψουν το όραμα και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Η κυκλική οικονομία και η βιώσιμη χρηματοδότηση χαρακτηρίζουν την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρώπη για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις μας δεν δημιουργούν απλώς οικονομική ανάπτυξη αλλά κομίζουν ταυτόχρονα νέα οφέλη στον πλανήτη και στους πολίτες μας. Η πείρα που θα συνεισφέρουν τα μέλη της πλατφόρμας θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα για μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης πέραν του 2020».

Το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο συμμερίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι εταίροι της, και βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Φέρνοντας σε επαφή μια ετερογενή ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία, η πολυσυμμετοχική αυτή πλατφόρμα θα συμπληρώσει την εμπειρογνωσία της Επιτροπής και θα λειτουργήσει ως φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και το άνοιγμα της διαδικασίας προβληματισμού σε όλους τους πολίτες, το κοινό καλείται να υποβάλει τις προτάσεις του για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προτάσεις οι οποίες θα διαβιβαστούν στη συνέχεια στα μέλη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα βοηθήσει επίσης την Επιτροπή να προετοιμάσει τη διαδικασία επιλογής για ένα ετήσιο βραβείο βιωσιμότητας.

Κατά την πρώτη τους συνεδρίαση, τα μέλη της πλατφόρμας συμφώνησαν να συνεισφέρουν από κοινού τις απόψεις τους στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 και θα εγκριθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το έγγραφο προβληματισμού εντάσσεται στη Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή το 2017. Τα μέλη της πλατφόρμας προσδιόρισαν επίσης διάφορες προτεραιότητες για μελλοντική συζήτηση, μεταξύ των οποίων ο τρόπος ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο τρόπος επίτευξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και ο τρόπος παρακολούθησης και αναφοράς της επιτελούμενης προόδου. Συνολικά, τα μέλη συμφώνησαν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Περισσότερα εδώ.