Επίσημη έναρξη της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (11-12 Ιανουαρίου 2018)
11 Ιανουαρίου, 2018
Επένδυση 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
12 Ιανουαρίου, 2018

Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ: Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020

Το Σώμα των Επιτρόπων πραγματοποίησε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ. Η Επιτροπή επίσης δρομολόγησε σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπωθούν στο επόμενο ΠΔΠ. Το γεγονός αυτό ακολουθεί τη δημοσίευση του εγγράφου προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ στις 28 Ιουνίου 2017 και της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2017, που παρακινούσε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στον διάλογο σχετικά με τις βασικές αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν το κοινό μας μέλλον. Οι πόροι έχουν φτάσει στα όριά τους, αλλά ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην καινοτομία, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει τις μείζονες προκλήσεις της ερχόμενης δεκαετίας — ψηφιακή επανάσταση, παγκοσμιοποίηση, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, άμυνα και ασφάλεια.

Οι πολίτες μπορούν μέχρι τις 8 Μαρτίου να πουν πού θεωρούν ότι η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και πού θα πρέπει να εστιάζει την επενδυτική της ικανότητα για να μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο του κάθε επενδυόμενου ευρώ. Καλούνται να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ — όπως οι πολιτικές για τη συνοχή και τη νεολαία, την υποστήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων, καθώς και επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές για την ψηφιακή τεχνολογία, τις μεταφορές και την ενέργεια — λειτουργούν και πώς αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω από άποψη επιδόσεων, απλούστευσης ή ευκαιριών για συνέργειες μεταξύ των ταμείων. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τρέχοντα προβληματισμό σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ παράλληλα με επιλογές και ιδέες που έχουν ήδη υποβληθεί από κράτη μέλη, τοπικές αρχές και ιδιωτικούς φορείς. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ τον Μάιο 2018.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, κ. Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε: «Δεν θα υποβάλω τίποτε χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί διεξοδικές συζητήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είμαι πάρα πολύ καλός ακροατής. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις που εγκαινιάζουμε σήμερα θα συμπληρώσουν τις συνομιλίες που έχω ήδη ξεκινήσει το 2017 με τις πρωτεύουσες της ΕΕ. Στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν απόψεις από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να δημιουργηθεί μια στερεή βάση για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αποδίδει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους.»

 

Περισσότερα εδώ.