Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ για την έρευνα
31 Ιανουαρίου, 2018
Τα μέλη του νέου Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» για την περίοδο2018-2020 στην Ελλάδα
1 Φεβρουαρίου, 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει την κ. Παρασκευή Μίχου ως νέα Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε την νυν Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Παρασκευή Μίχου, ως Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων — την πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση αυτή. Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου. Ο νυν Γενικός Διευθυντής Matthias Ruete, ένα από τα πιο πεπειραμένα ανώτερα στελέχη της Επιτροπής, θα καταστεί σύμβουλος εκτός κατατάξεως (HorsClasse) για στρατηγικά θέματα Ενεργειακής Ένωσης, Ένωσης Ασφάλειας, στην εν λόγω Γενική Γραμματεία. Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου επίσης, και θα διαρκέσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η κ. Παρασκευή Μίχου, ελληνίδα υπήκοος, προσλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 και εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, ενώ έχει ασκήσει και καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Δικαιοσύνης μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Οκτωβρίου 2015. Δεδομένου του εύρους της πείρας της στην Επιτροπή, είχε διοριστεί στην τρέχουσα θέση της ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας αρμόδια για Θεσμικές και Διοικητικές Πολιτικές, Έξυπνη Νομοθεσία και Πρόγραμμα Εργασίας για το 2015. Η κ. Μίχου έχει συντελέσει στη διαμόρφωση της συνολικής ανταπόκρισης της Επιτροπής στη μεταναστευτική κρίση, και ειδικά στο συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων για τη μετανάστευση σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Με τη νέα της ιδιότητα ως Γενική Διευθύντρια, η κ. Μίχου θα συνεργάζεται άμεσα με τον Επίτροπο κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, αρμόδιο για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την ιθαγένεια, καθώς και με τον Επίτροπο κ. Τζούλιαν Κινγκ, αρμόδιο για την Ένωση Ασφάλειας, υπό την εποπτεία του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιου για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, τις Διοργανικές Σχέσεις, το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Matthias Ruete, γερμανός υπήκοος, προσλήφθηκε στην Επιτροπή το 1986. Κατά τη διάρκεια της επιτυχούς και μακρόχρονης σταδιοδρομίας του, κατείχε πολλές σημαντικές θέσεις και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των πολιτικών της Επιτροπής σε τομείς όπως η διεύρυνση, οι μεταφορές και η ενέργεια, ενώ, πιο πρόσφατα, η μετανάστευση και οι εσωτερικές υποθέσεις. Από το 2006, υπηρέτησε διαδοχικά ως Γενικός Διευθυντής Ενέργειας και Μεταφορών, Κινητικότητας και Μεταφορών, καθώς και Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής. Δεδομένης της τεράστιας πείρας και της σε βάθος γνώσης που διαθέτει για τις βασικές πολιτικές της Επιτροπής, η γνωμοδότησή του για θέματα στρατηγικής σημασίας είναι εξαιρετικά πολύτιμες.

Αμφότεροι οι διορισμοί θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια στην υπηρεσία και την ομαλή διαδοχή στον κρίσιμο τομέα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων.