Σχολική Επίσκεψη στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους.
27 Φεβρουαρίου, 2018
Σχολική Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς
28 Φεβρουαρίου, 2018

Σχολική Επίσκεψη στις τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους.

Εχθές, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείου Κάτω Τρίτους,  συγκεκριμένα τις τάξεις Δ’, Ε’ κ Στ’  Δημοτικού, με σκοπό να ενημερωθούν  για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αρχικά, έγινε μια ιστορική παρουσίαση της Ένωσης, στη συνέχεια μιλήσαμε για τις αξίες, του στόχους και την πορεία της Ένωσης, την σημασία της υιοθέτησης του Ευρώ,  καθώς και για τα δικαιώματα που παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες, αλλά κυρίως προς τα παιδιά.