Επίσκεψη στην Αθήνα του Επικεφαλής Διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, κ. Michel Barnier
26 Ιουλίου, 2018
Διάστημα: 26 δορυφόροι του Galileo τώρα σε τροχιά για βελτιωμένο σήμα δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ
26 Ιουλίου, 2018

Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ στον Λευκό Οίκο

«Συναντηθήκαμε σήμερα στην Ουάσινγκτον για την έναρξη μιας νέας φάσης στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση — μια φάση στενής φιλίας, ισχυρών εμπορικών σχέσεων, κατά την οποία αμφότεροι θα κερδίσουμε, συνεργαζόμενοι καλύτερα για την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία και καταπολεμώντας από κοινού την τρομοκρατία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί αριθμούν περισσότερους από 830 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 50 τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εάν συνεργαστούμε, μπορούμε να κάνουμε τον πλανήτη μας καλύτερο, ασφαλέστερο και ευημερέστερο.

Ήδη σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διμερή εμπορική σχέση ύψους 1 τρισ. δολλαρίων — τη μεγαλύτερη οικονομική σχέση στον κόσμο. Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τούτη την εμπορική σχέση προς όφελος όλων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων πολιτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμφωνήσαμε σήμερα, πρώτα απ’ όλα, να εργαστούμε από κοινού για μηδενικούς δασμούς, για μηδενικούς μη δασμολογικούς φραγμούς και για μηδενικές επιδοτήσεις σε βιομηχανικά αγαθά πέραν του αυτοκινήτου. Θα καταβάλουμε επίσης προσπάθειες για να μειωθούν οι φραγμοί και να αυξηθούν οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, των χημικών, των φαρμακευτικών και των ιατρικών προϊόντων, καθώς και της σόγιας.

Αυτό θα ανοίξει τις αγορές για τους αγρότες και τους εργαζομένους, θα αυξήσει τις επενδύσεις και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα καταστήσει το εμπόριο πιο δίκαιο και πιο αμοιβαίο.

Δεύτερον, συμφωνήσαμε σήμερα να ενισχύσουμε τη στρατηγική συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να εισάγει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Τρίτον, συμφωνήσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε στενό διάλογο σχετικά με τα πρότυπα προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο και να μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια το κόστος.

Τέταρτον, συμφωνήσαμε σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε καλύτερα τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις αθέμιτες πρακτικές του παγκόσμιου εμπορίου. Ως εκ τούτου, θα συνεργαστούμε στενά με ομόφρονες εταίρους για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως η κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, η βεβιασμένη μεταφορά τεχνολογίας, οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τις κρατικές επιχειρήσεις και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε αμέσως μια εκτελεστική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους στενότερους συμβούλους μας, η οποία θα υλοποιήσει το εν λόγω κοινό πρόγραμμα προτεραιοτήτων. Επιπλέον, θα προσδιορίσει βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την αξιολόγηση των υφιστάμενων δασμολογικών μέτρων. Ενόσω εργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό, δεν θα αντιτεθούμε στο πνεύμα τούτη της συμφωνίας, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τερματίσει τις διαπραγματεύσεις.

Επιθυμούμε επίσης να επιλύσουμε τα ζητήματα στον τομέα του χάλυβα και του αλουμινίου, καθώς και των ανταποδοτικών δασμών».

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.