Συχνές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
7 Αυγούστου, 2018
Οδήγηση στο εξωτερικό – Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου
9 Αυγούστου, 2018

Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, μετρητά και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Όρια για τα οινοπνευματώδη ποτά και τα προϊόντα καπνού εντός της ΕΕ

Αν είστε ιδιώτης, δεν υπάρχουν όρια στα προϊόντα που μπορείτε να αγοράσετε και να μεταφέρετε όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτάπροορίζονται για δική σας χρήση και όχι για μεταπώληση. Οι φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος στη χώρα όπου το αγοράσατε, οπότε δεν οφείλετε να πληρώσετε κάτι επιπλέον σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, για να εξακριβώσουν αν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι για δική σας χρήση, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ μπορούν να εξετάσουν διάφορα στοιχεία όπως, αν είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος εμπορικής επιχείρησης, πώς είναι συσκευασμένα και μεταφέρονται τα εμπορεύματα κλπ. Εξετάζουν επίσης την ποσότητα των προϊόντων που μεταφέρετε.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίζει σχετικά με τη μέγιστη ποσότητα προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών ποτών που μπορείτε να φέρετε σ’ αυτήν. Οι μέγιστες αυτές ποσότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον:

 • 800 τσιγάρα
 • 400 πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γραμμαρίων ανά τεμάχιο)
 • 200 πούρα
 • 1 κιλό καπνού
 • 10 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών
 • 20 λίτρα αλκοολωμένου οίνου
 • 90 λίτρα οίνου (περιλαμβανομένων, κατ’ ανώτατο όριο, 60 λίτρων αφρώδους οίνου)
 • 110 λίτρα μπίρας

Μεταφορά ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα όρια

Εάν οι τελωνειακές αρχές υποπτεύονται ότι έχετε μαζί σας προϊόντα που δεν προορίζονται για δική σας χρήση ή προορίζονται για μεταπώληση, μπορεί να σας ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη αγοράς κ.λπ.). Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί η καταβολή δασμών ή μπορεί τα προϊόντα σας να κατασχεθούν.

Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν για τους ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών. Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, συνεπώς, ενημερωθείτε σχετικά πριν από το ταξίδι σας.

Μετρητά που μπορείτε να έχετε μαζί σας

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από ή προς μια χώρα της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), πρέπει να τα δηλώσετεστις τελωνειακές αρχές. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται τα χρήματά σας να κατασχεθούν από τις τελωνειακές αρχές, ενώ μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να πραγματοποιούν ατομικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους στις αποσκευές και/ή στο όχημά σας.

Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές των χωρών εξόδου, εισόδου και διέλευσης για το αν θα πρέπει να τα δηλώσετε.

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την είσοδο στην ΕΕ

Εάν ταξιδεύετε στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας αγαθά χωρίς να πληρώσετε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εντός των ορίων ποσοτήτων που ορίζονται παρακάτω και εφόσον δεν προορίζονται για μεταπώληση. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν αν ταξιδεύετε από τα Κανάρια Νησιά, τα Νησιά της Μάγχης, το Γιβραλτάρ και άλλα εδάφη στα οποία δεν ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Οινοπνευματώδη ποτά

Μπορείτε να μεταφέρετε:

 • 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και
 • 16 λίτρα μπίρας

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε:

 • συνολικά 1 λίτρο αλκοολούχων ποτών άνω των 22 vol. ή 1 λίτρο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 80 vol(ή άνω) ή 2 λίτρα ενισχυμένου ή αφρώδους οίνου

Καθεμιά από αυτές τις ποσότητες αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου αυτής της τελευταίας απαλλαγής, αλλά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και συνδυαστικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε μισό λίτρο αλκοολούχων ποτών και 1 λίτρο ενισχυμένου οίνου – το καθένα αντιπροσωπεύει το ήμισυ αυτής της απαλλαγής.

Προϊόντα καπνού

Υπάρχουν υψηλότερα ή χαμηλότερα όρια, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ την οποία πρόκειται να επισκεφθείτε. Αν μια χώρα της ΕΕ εφαρμόζει τα χαμηλότερα όρια, μπορεί να τα εφαρμόζει είτε μόνο σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν οδικώς ή δια θαλάσσης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) είτε σε όλους τους ταξιδιώτες (Εσθονία και Ρουμανία).

Υψηλότερο όριο

Χαμηλότερο όριο

200 τσιγάρα ή

100 πουράκια ή

50 πούρα ή

250 g καπνού

40 τσιγάρα ή

20 πουράκια ή

10 πούρα ή

50 g καπνού

Μπορείτε να συνδυάσετε οποιαδήποτε από αυτά τα προϊόντα καπνού, αλλά δεν πρέπει να υπερβείτε το συνολικό όριο. Για παράδειγμα, 50 πουράκια + 25 πούρα = συνολική απαλλαγή.

Αν είστε κάτω των 17 ετών, δεν δικαιούστε δασμολογική ατέλεια για τα προϊόντα καπνού και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Άλλα αγαθά, όπως αρώματα

Μπορείτε να μεταφέρετε και άλλα αγαθά αξίας μέχρι 300 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ή 430 ευρώ για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή δια θαλάσσης. Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν χαμηλότερο όριο, 150 ευρώ, για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών.

Καύσιμα

Μπορείτε να μεταφέρετε 10 λίτρα (κατ’ ανώτατο όριο) σε φορητό δοχείο, εκτός από τα καύσιμα που περιέχονται στο ρεζερβουάρ σας. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε τύπο οχήματος με κινητήρα.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την έξοδό σας από την ΕΕ

Αν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ (και σε ορισμένες περιοχές εντός ΕΕ, όπως τα Κανάρια Νησιά), μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα χωρίς δασμούς και φόρους στα λεγόμενα «taxfreeshops» των αεροδρομίων και λιμανιών. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να υπόκεινται σε δασμολογικές και φορολογικές ελαφρύνσεις στην εκτός ΕΕ χώρα προορισμού σας.

Ταξιδεύοντας στην ΕΕ μέσω της Ελβετίας ή άλλης χώρας εκτός ΕΕ

Αν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη μέσω Ελβετίας, ισχύουν οι ελβετικοί τελωνειακοί κανόνες.

Αν μεταφέρετε μαζί σας ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού πάνω από τα όρια που επιτρέπονται στην Ελβετία, πρέπει να τις δηλώνετε όταν εισέρχεστε στο έδαφος της Ελβετίας αλλά και όταν επιστρέφετε στην ΕΕ. Στην Ελβετία, μπορεί να σας ζητηθεί οικονομική εγγύηση, η οποία θα σας επιστραφεί όταν θα εγκαταλείψετε τη χώρα με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.