Δικαιώματα επιβατών με μειωμένη κινητικότητα
13 Αυγούστου, 2018
Πείτε τη γνώμη σας: Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θερινή ώρα
14 Αυγούστου, 2018

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Η Επιτροπή προκηρύσσει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν ιδέες για έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έχει διατεθεί συνολικό ποσό 44 εκατ. ευρώ για επιλεγμένα έργα, στα οποία θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νέοι ανά την Ευρώπη και εκτός αυτής.

Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά προσκλήσεων που θα επιτρέψει σε τουλάχιστον 100 000 νέους να συμμετάσχουν στο Σώμα έως το τέλος του 2020.

Ο Eπίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε: «Με την προκήρυξη αυτής της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους προκειμένου να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο για τους νέους ώστε να μάθουν, να μοιραστούν και να χρησιμοποιήσουν την ενέργειά τους για το κοινό καλό».

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς δήλωσε τα εξής: «Η αλληλεγγύη αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι ανά την ΕΕ έχουν δείξει επανειλημμένα την προθυμία τους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο και διαθέτουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για την περίοδο 2018-2020 με την πρόθεση να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, παρέχοντάς τους μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να συστήσουν ομάδες εθελοντών και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για έργα αλληλεγγύης».

Η Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν πρόσθεσε: «Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βοηθά τους νέους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το Σώμα αυτό, με έντονο το στοιχείο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους να αναπτύξουν διαπροσωπικές δεξιότητες και να αποκτήσουν νέες γνώσεις, που αποφέρουν πρόσθετη αξία στους ίδιους αλλά και γενικότερα στην κοινωνία».

Ποια έργα είναι επιλέξιμα;

Η πρόσκληση που προκηρύχθηκε σήμερα είναι ανοικτή σε ευρύτερο φάσμα έργων από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν: εκτός από τα προγράμματα που περιλαμβάνουν πιο μακροπρόθεσμη ατομική εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση και απασχόληση σε τομείς αλληλεγγύης, θα είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα έργα:

  • Οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να προσφέρουν βραχυπρόθεσμα έργα (διάρκειας 2 εβδομάδων έως 2 μηνών) για ομάδες εθελοντών. Οι οργανισμοί θα πρέπει πρώτα να λάβουν σήμα ποιότητας, για το οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή στον εθνικό φορέα Erasmus+ ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.
  • Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση δεν περιορίζεται μόνο στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς που εδρεύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι νέοι που έχουν εγγραφεί στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα μπορούν και αυτοί να συγκροτήσουν ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον 5 άτομα και να δημιουργήσουν οι ίδιοι δραστηριότητες αλληλεγγύης με επικεφαλής νέους.
  • Σε ορισμένα έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στον τομέα του εθελοντισμού μπορούν να συμμετάσχουν και μη ενωσιακοί οργανισμοί από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και άλλες χώρες εταίρους.

Επόμενα βήματα

Η επιλογή των έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύσσεται σήμερα θα πραγματοποιηθεί μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν επίσημα την πρόταση της Επιτροπής, έγκριση η οποία θα ακολουθήσει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν τον Ιούνιο του 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 16 Οκτωβρίου 2018, με εξαίρεση τα έργα ομάδων εθελοντισμού, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 18 Φεβρουαρίου 2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.