Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο
17 Αυγούστου, 2018
Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κας Federica Mogherini και του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2018
17 Αυγούστου, 2018

Οργανωμένα ταξίδια και συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, όταν αγοράζετε πακέτο διακοπών ή/και συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, έχετε ως καταναλωτής υψηλού επιπέδου προστασία. . Όταν αγοράζετε πακέτο διακοπών έχετε σαφώς καθορισμένα δικαιώματα, πριν και κατά τη διαδικασία κράτησης, και μέχρι το τέλος των διακοπών σας: π.χ., δικαίωμα σε ενημέρωση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ευθύνη του διοργανωτή για την ορθή παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο σας, καθώς και προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για πακέτα που αγοράζετε από τουριστικό πράκτορα ή ταξιδιωτικό γραφείο, είτε στο διαδίκτυο είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλον έμπορο που λειτουργεί ως διοργανωτής του πακέτου. Πιο περιορισμένα δικαιώματα ισχύουν για τους λεγόμενους «συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς» (ΣΤΔ).

Οι κανόνες αυτοί δεν καλύπτουν τις μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ. πτήση ή κατάλυμα που αγοράζετε ξεχωριστά), ορισμένους τύπους επαγγελματικών ταξιδιών, πακέτα που πωλούνται βάσει μιας συμφωνίας πλαισίου σε περιστασιακή, μη κερδοσκοπική βάση σε μια περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών, καθώς και τα πακέτα διάρκειας κάτω των 24 ωρών εκτός αν αυτά περιλαμβάνουν κατάλυμα.

Οργανωμένα ταξίδια – έχετε τα ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τύπο του πακέτου

Όταν αγοράζετε πακέτο διακοπών, αγοράζετε έναν συνδυασμό δύο ή περισσότερων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεταφορά, κατάλυμα, ενοικίαση αυτοκινήτου, ή υπό συγκεκριμένους όρους οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία. Το πακέτο σας μπορεί να είναιπροκαθορισμένο – δηλαδή να αποτελείται από ορισμένες υπηρεσίες συνδυασμένες από τουριστικό πράκτορα ή γραφείο ταξιδίων – ή πιο εξατομικευμένο, αν έχετε επιλέξει μόνοι σας υπηρεσίες προτού συνάψετε τη σύμβαση. Και στις δύο περιπτώσεις, ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ εφόσον αγοράσατε το οργανωμένο ταξίδι σας με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Τι είναι το οργανωμένο ταξίδι;

Το ταξίδι σας θεωρείται οργανωμένο όταν:

1. Κάνετε κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται ως σύνολο από έναν έμπορο, ή μέσω αυτού, π.χ. τουριστικό πράκτορα ή γραφείο ταξιδίων, στο διαδίκτυο ή εκτός αυτού, βάσει ενιαίας σύμβασης

ή

2. Κάνετε κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών με μεμονωμένους παρόχους, βάσει ξεχωριστών συμβάσεων, και ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • αγοράζετε υπηρεσίες σε ενιαίο σημείο πώλησης (πρακτορείο, τηλεφωνικό κέντρο ή ιστότοπο) και επιλέγετε τις υπηρεσίες πριν συμφωνήσετε να πληρώσετε, δηλαδή, πριν συνάψετε την πρώτη σύμβαση. Αυτό ισχύει, π.χ., όταν βάζετε στο καλάθι αγορών διάφορες ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή τις επιλέγετε με άλλο τρόπο προτού συνάψετε τη σύμβαση.
 • οι υπηρεσίες σάς πωλούνται σε τιμή που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα ή σε συνολική τιμή
 • οι υπηρεσίες διαφημίζονται ή πωλούνται ως «πακέτο» ή με παρεμφερή ονομασία
 • οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες συνδυάζονται μετά από τη σύναψη της σύμβασης βάσει της οποίας δικαιούστε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, π.χ., ένα ταξιδιωτικό πακέτο δώρο
 • Πακέτο με ένα κλικ: αγοράζετε υπηρεσίες από ξεχωριστά γραφεία ταξιδίων μέσω μιας συνδεδεμένης διαδικτυακής διαδικασίας κρατήσεων κατά την οποία η πρώτη εταιρεία διαβιβάζει το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τα στοιχεία πληρωμής στη δεύτερη εταιρεία, και η δεύτερη σύμβαση συνάπτεται εντός 24 ωρών μετά την πρώτη σύμβαση.

Ο συνδυασμός μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, π.χ. παροχή καταλύματος με μια άλλη τουριστική υπηρεσία, π.χ. ξενάγηση, εισιτήριο για συναυλία ή αθλητική εκδήλωση, ή ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού, μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένο ταξίδι μόνο εάν αυτή η συμπληρωματική υπηρεσία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, ή εάν αποτελεί βασικό στοιχείο του ταξιδιού.

Παράδειγμα

Κράτηση πακέτου διακοπών

Ο Μισέλ από το Βέλγιο αποφάσισε να κλείσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μέσω διαδικτυακού γραφείου ταξιδίων. Το πακέτο που διάλεξε, διακοπές 2 εβδομάδων στην Ιταλία, περιελάμβανε τις πτήσεις, το ξενοδοχείο και μερικές ημερήσιες εκδρομές. Καθώς η συνολική τιμή αυτού του πακέτου ήταν πολύ συμφέρουσα, ο Μισέλ αποφάσισε να το αγοράσει τελικά. Ολοκλήρωσε την κράτησή του, υπέγραψε τη σύμβαση και πλήρωσε μέσω του διαδικτυακού γραφείου ταξιδίων.

Οργανωμένα ταξίδια – το δικαίωμά σας σε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες

Προτού κάνετε κράτηση για ένα πακέτο, το σημείο πώλησης (ιστότοπος ή εφαρμογή) ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας πρέπει να σας δώσουν όλες τις βασικές πληροφορίες για το πακέτο, όπως:

 • περιγραφή του προορισμού (διαδρομή, ημερομηνίες και διάρκεια διαμονής, λεπτομέρειες για τυχόν μεταφορές, επισκέψεις ή εκδρομές) και κατάλογο των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών
 • όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή του πακέτου και, αν αυτό πωλείται μέσω πράκτορα, τα στοιχεία του πράκτορα
 • συνολική τιμή, η οποία περιλαμβάνει όλους τους φόρους και τυχόν ισχύοντα επιπρόσθετα τέλη, και ρυθμίσεις πληρωμής
 • πληροφορίες για τον τρόπο ακύρωσης της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου, με πληρωμή αντίστοιχης ποινής ακύρωσης
 • πληροφορίες για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις
 • πληροφορίες για τις διαδικασίες καταγγελίας, τους μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) και, όπου ισχύει, για τον φορέα ΕΕΔ, και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

Πρέπει επίσης να λαμβάνετε σαφείς πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, βάσει τυποποιημένου δελτίου της ΕΕ, όπου θα διευκρινίζεται ότι έχετε λάβει πακέτο ταξιδιού και θα περιγράφονται τα δικαιώματά σας.

Οργανωμένα ταξίδια – αλλαγές ή ακύρωση της σύμβασης

Αύξηση τιμής:ο διοργανωτής μπορεί να αυξήσει την τιμή του πακέτου μόνο αν προκύψουν συγκεκριμένες δαπάνες (π.χ. αύξηση της τιμής των καυσίμων). Ο όρος αυτός πρέπει να δηλώνεται σαφώς στη σύμβαση και δεν μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 20 ημερών πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής του πακέτου, έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε τη σύμβαση χωρίς να επιβαρυνθείτε με κάποια ποινή.

Αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, έχετε το δικαίωμα να:

 • μεταβιβάσετε το πακέτο σε άλλο πρόσωπο: υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να μεταβιβάσετε το πακέτο σε άλλο πρόσωπο, αν και μπορεί να χρεωθείτε ένα εύλογο ποσό, που θα ισούται με το πραγματικό κόστος που επιβαρύνει τον διοργανωτή για τη μεταβίβαση της σύμβασης του ταξιδιωτικού σας πακέτου.
 • ακυρώσετε τη σύμβαση: στην περίπτωση αυτή, ο διοργανωτής ενδέχεται να σας κρατήσει ένα εύλογο ποσό από την επιστροφή χρημάτων, ανάλογα κυρίως με τη χρονική στιγμή της ακύρωσης.

Τα δικαιώματα αυτά είναι ανεξάρτητα από τυχόν άλλα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε βάσει της ασφάλισης που έχετε κάνει για περίπτωση ακύρωσης.

Ματαίωση από τον διοργανωτή: υπό κανονικές συνθήκες, αν ο διοργανωτής ακυρώσει την πώληση πριν από την έναρξη του πακέτου σας, δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση, κατά περίπτωση.

Ακύρωση σε εξαιρετικές περιστάσεις: σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, ή αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον ταξιδιωτικό σας προορισμό τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν το οργανωμένο ταξίδι, ο διοργανωτής μπορεί να το ακυρώσει. Ως ταξιδιώτης, έχετε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσετε το πακέτο σας δωρεάν, για τους ίδιους λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούστε πλήρη επιστροφή των ποσών που καταβάλατε αλλά δεν δικαιούστε επιπλέον αποζημίωση.

Οργανωμένα ταξίδια – ευθύνη για την ορθή παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή παροχή όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο σας.

Αν μια ταξιδιωτική υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί σύμφωνα με όσα σας έχουν υποσχεθεί, π.χ. αν ο πάροχος δεν μπορεί να παράσχει μια συμφωνημένη υπηρεσία ή δεν μπορεί να την παράσχει με τη συμφωνηθείσα μορφή (μεταφορά από ή προς τον προορισμό σας, συμφωνημένος τύπος καταλύματος, μη πραγματοποίηση μιας ξενάγησης που είχατε κρατήσει), οδιοργανωτής οφείλει να επιλύσει το πρόβλημα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση εκ μέρους σας.

Αν είναι αδύνατο να προβείτε σε εναλλακτικές ρυθμίσεις ή αν απορρίψετε αιτιολογημένα τις ρυθμίσεις που σας προτείνονται, και το πακέτο περιλαμβάνει και μεταφορά (π.χ. αεροπορικό ταξίδι), ο διοργανωτής οφείλει να σας προσφέρει επαναπατρισμό. Αν το επίπεδο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί και αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί επί τόπου, μπορεί επίσης να δικαιούστε αποζημίωση.

Οργανωμένα ταξίδια – βοήθεια στους ταξιδιώτες

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια του πακέτου διακοπών σας, π.χ. προβλήματα υγείας, ή αν χάσετε το διαβατήριό σας, ο διοργανωτής οφείλει να σας στηρίξει, παρέχοντάς σας π.χ. πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας ή για την προξενική βοήθεια, και να σας βοηθήσει να βρείτε εναλλακτικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί.

Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Οι συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί είναι δύο ή περισσότερες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αγοράζετε από διαφορετικούς εμπόρους με διαφορετικές συμβάσεις, αλλά είναιυπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους. Ως «συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί» θεωρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας έμπορος διευκολύνει την κράτηση επακόλουθων υπηρεσιών αν αυτές αγοράζονται στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών.

Οι συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ισχύουν μόνον εάν ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν αποτελεί πακέτο (βλέπε ανωτέρω) και ένας έμπορος διευκολύνει:

 • τις κρατήσεις σας βάσει μίας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησης, π.χ. κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ταξιδιωτικό πράκτορα, ή σε ιστότοπο

ή

 • μια δεύτερη κράτηση που κάνετε για δεύτερη ταξιδιωτική υπηρεσία, σε ανταπόκριση στοχευμένης πρόσκλησης που λάβατε, π.χ. με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω διαδικτυακού συνδέσμου, και συνάπτετε σύμβαση για την δεύτερη ταξιδιωτική υπηρεσία με άλλον προμηθευτή εντός 24 ωρών από την λήψη της επιβεβαίωσης της κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Ο συνδυασμός μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, π.χ. παροχή καταλύματος, και μιας άλλης τουριστικής υπηρεσίας, π.χ. ξενάγηση ή εισιτήριο για συναυλία, μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός μόνο εάν η συμπληρωματική υπηρεσία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25% της συνολικής αξίας του ταξιδιού ή αποτελείβασικό στοιχείο του ταξιδιού.

Παράδειγμα

Κράτηση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών

Η Λάουρα από την Ιταλία έκανε κράτηση και πλήρωσε μια πτήση για τις διακοπές της στην Ιρλανδία απευθείας μέσω αεροπορικής εταιρείας. Αφού έλαβε σύντομα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της πτήσης της, ακολούθησε άλλο μήνυμα που περιείχε σύνδεσμο προς μια αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ιρλανδία που προσέφερε καλές τιμές. Η Λάουρα αποφάσισε να δεχτεί αυτή την προσφορά και σύναψε την ίδια ημέρα σύμβαση με την εν λόγω αλυσίδα.

Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί – σαφείς και ακριβείς πληροφορίες

Ο έμπορος που διευκολύνει τον συνδυασμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό σας οφείλει να σαςενημερώνει με σαφήνεια για τα δικαιώματά σας, βάσει τυποποιημένου δελτίου της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι έχετε λάβει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό (και όχι πακέτο) και παραθέτοντας τα δικαιώματά σας.

Ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Όταν αγοράζετε διακοπές, ο έμπορος (ταξιδιωτικό πρακτορείο ή ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό γραφείο) είναι υπεύθυνος για ό,τι ενδεχομένως συμβεί κατά τη διαδικασία της κράτησης:

 • τεχνικά προβλήματα του συστήματος κρατήσεων
 • σφάλματα που γίνονται από τον έμπορο όταν αυτός είναι υπεύθυνος για την κράτηση ενός πακέτου ή ταξιδιωτικής υπηρεσίας που αποτελούν μέρος συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών

Οι έμποροι δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα σε κρατήσεις που κάνατε μόνοι σας, ή για προβλήματα που θεωρούνται αναπόφευκτα ή οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις.

Προστασία σε περίπτωση πτώχευσης

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Αν ο έμπορος που έκανε τις κρατήσεις για τις διακοπές σας κηρύξει πτώχευση, καλύπτεστε βάσει της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας. Η προστασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ταμείου εγγυήσεων, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού που προβλέπεται στη χώρα διαμονής σας στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα σας επιστραφούν όλες οι πληρωμές που έχετε κάνει και, εφόσον χρειαστεί, θα επαναπατριστείτε εάν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο ή στον συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

1.    Αυστρία

2.    Βέλγιο

3.    Βουλγαρία

4.    Γαλλία

5.    Γερμανία

6.    Δανία

7.    Ελβετία

8.    Ελλάδα

9.    Εσθονία

10. Ηνωμένο Βασίλειο

11. Ιρλανδία

12. Ισλανδία

13. Ισπανία

14. Ιταλία

15. Κάτω Χώρες

16. Κροατία

17. Κύπρος

18. Λετονία

19. Λιθουανία

20. Λιχτενστάιν

21. Λουξεμβούργο

22. Μάλτα

23. Νορβηγία

24. Ουγγαρία

25. Πολωνία

26. Πορτογαλία

27. Ρουμανία

28. Σλοβακία

29. Σλοβενία

30. Σουηδία

31. Τσεχική Δημοκρατία

32. Φινλανδία

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης; -> Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σας

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.