Κοινή δήλωση του πρώτου Αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της Eπιτρόπου κ. Γιούροβα σχετικά με την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων
22 Αυγούστου, 2018
Σπουδές σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της Ε.Ε.
29 Αυγούστου, 2018

Ο Επίτροπος Χαν στη συνάντηση των Πρωθυπουργών των Δυτικών Βαλκανίων στο Δυρράχιο

Σήμερα, ο κ. Γιαχάνες Χαν, Επίτροπος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, βρίσκεται στο Δυρράχιο της Αλβανίας προκειμένου να συμμετάσχει σε άτυπη συνάντηση των Πρωθυπουργών των Δυτικών Βαλκανίων. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο της συνάντησης επικεντρώνονται ιδίως στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού Οικονομικού Χώρου (REA). «Ο Περιφερειακός Οικονομικός Χώρος αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη του στόχου της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια, το ενδοπεριφερειακό εμπόριο σημειώνει άνοδο: αύξηση κατά περισσότερο από 13 % των εμπορικών συναλλαγών στο εσωτερικό της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Με βάση τα ανωτέρω, η δική μας πρόβλεψη ότι ο REA θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 80 000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2025 φαίνεται σχεδόν υπερβολικά επιφυλακτική», τόνισε ο Επίτροπος κ. Χαν, «και έθεσε τις εργασίες στους τομείς του κράτους δικαίου, καθώς και της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, στο επίκεντρο της δέσμευσης της Επιτροπής για την εν λόγω περιοχή κατά την ευρωπαϊκή της πορεία». Δείτε την πλήρη ομιλία εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.