Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των προπαρασκευαστικών εργασιών της και παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ
10 Απριλίου, 2019
«Ενημέρωση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στο 5ο Λύκειο Μυτιλήνης»
11 Απριλίου, 2019

«Ενημέρωση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου στο Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, πραγματοποίησε την Δευτέρα, 8 Απριλίου σχολική επίσκεψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου.

Το θέμα της παρουσίασης και μετέπειτα συζήτησης ήταν η ιστορία της δημιουργίας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , η λειτουργία της καθώς και το έργο της. Τα παιδία γνώρισαν τα θεσμικά όργανα, τη λειτουργία καθενός από αυτά καθώς επίσης και τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω των προγραμμάτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για νέες ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέλλον ενώ στο τέλος υπήρξε ένα παιχνίδι γνώσεων όλων όσων  ειπώθηκαν στην ενημέρωση.