Δελτίο Τύπου – Ιθαγένεια της ΕΕ: Νέα έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους
9 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ανταγωνισμός: η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για έρευνα αγοράς σχετικά με τη διανομή της ξενοδοχειακής διαμονής
10 Ιουλίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κατά τη συζήτηση για τη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία στο μέλλον, οι ευρωβουλευτές είπαν ότι ο COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερα μέσα για την αντιμετώπιση κρίσεων.
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με την επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου και το Συμβούλιο, εν αναμονή της ψηφοφορίας της Παρασκευής επί του κειμένου ψηφίσματος για τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την πανδημία του κορονοϊού, τονίζοντας την ανάγκη να αφομοιωθούν τα διδάγματα της τρέχουσας κρίσης. Πολλοί επιχειρηματολόγησαν υπέρ της ανάγκης να δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες στην ΕΕ στον τομέα της υγείας.

Αναφέροντας ότι το τέλος της πανδημίας αργεί ακόμη, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας σε όλη την ΕΕ θα είναι καλύτερα εξοπλισμένα και συντονισμένα για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, καθώς και ότι κανένα κράτος μέλος δε μπορεί να αντιμετωπίσει μία πανδημία τέτοιας κλίμακας μόνο του.

Αρκετοί ομιλητές δήλωσαν ότι ένας ενισχυμένος ρόλος της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσβάσιμων φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και για τη στήριξη της έρευνας.

Κάποια μέλη του ΕΚ ζήτησαν την ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ για την υγεία ECDC και EMA, ενώ άλλοι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι χρειάζεται η σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας σύμφωνα με τα κατώτατα κοινά πρότυπα της ΕΕ.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 19.00 (τοπική ώρα).

Σχετικές πληροφορίες

Η ευθύνη για τη δημόσια υγεία και ειδικά για τα συστήματα προστασίας της είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας συνολικά, στην πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών, στην ελάττωση των παραγόντων που αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην εναρμόνιση των στρατηγικών για τη δημόσια υγεία μεταξύ των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί σταθερά τη θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Στο ψήφισμα για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού μετά το 2020 και το σχέδιο ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας.

Στο ενδιάμεσο, η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις τις για το ύψους 9,4 δισ. ευρώ πρόγραμμα «EU4Health», το οποίο θα λειτουργήσει την περίοδο 2021 – 2027 στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU».

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.