ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΖΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
17 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2022
17 Σεπτεμβρίου, 2021

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την “Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 2021” (State of the Union 2021 #SOTEU)

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 10πμ ώρα Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε η “Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 2021” (State of the Union 2021 #SOTEU) της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Στην ομιλία της, παρουσίασε τις κυριότερες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο έτος. Οι κυριότερες πρωτοβουλίες ήταν οι εξής: 

 • Συνέχιση εμβολιασμών στην Ευρώπη και προσπάθεια επιτάχυνσης εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών.
 • Συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους μας για τη γεφύρωση του ελλείμματος χρηματοδότησης για το κλίμα.
 • Πρωτοπορία στον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την τεχνική αριστεία και την ασφάλεια του εφοδιασμού
 • Εξασφάλιση δικαιότερων συνθηκών εργασίας και καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους της Ευρώπης, ώστε να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τους στενότερους συμμάχους.
 • Προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και ελευθεριών και προστασία του κράτους δικαίου

Με αφορμή την “Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 2021” (State of the Union 2021 #SOTEU), το Europe Direct Βορείου Αιγαίου, πραγματοποίησε διαδικτυακή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, σε συντονισμό του Επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου, Καθηγητή Παναγιώτη Γρηγορίου και με τη συμμετοχή, νέων Επιστημόνων, Διδακτόρων, Υποψηφίων Διδακτόρων, αποφοίτων και φοιτητών του ΜΠΣ “Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση” την ίδια ημέρα στις 7μμ. 

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τον λόγο για την χαρτογράφηση της Ένωσης για το επόμενο έτος. Τα κυριότερα σημεία ήταν: 

 • Εφόσον η Ένωση επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προς σημαντικές πρωτοβουλίες, θα πρέπει να ξεκινήσει με μια bottom up στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση. 
 • Η ΕΕ οφείλει να διαμορφώσει, σε παγκόσμια κλίμακα μια σύμβαση-πλαίσιο για το κλίμα.
 • Πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος, που σημαίνει στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Αναδείχθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την προσέγγιση των ζητημάτων της υγείας στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς η υγεία αποτελεί μέρος κοινωνικής πολιτικής, και η ΕΕ πρέπει να δουλέψει σκληρά προς την κατεύθυνση της κοινωνικής πολιτικής, σε πρώτο επίπεδο. 
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσίαση της ανάγκης, ενός νέου μηχανισμού πληροφόρησης (Joint Situational Awareness Centre )
 • Η ΕΕ βρίσκεται σε ένα κατώφλι, και όταν περάσει από αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυσκολία αποδοχής της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη, διότι αν δεν αποδεχθούμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολιτικές. Η ταυτότητα, προσδιορίζεται από κοινά χαρακτηριστικά, και μόνο εάν αυτά καλλιεργηθούν θα υπάρξει διαμορφούμενη ταυτότητα, ώστε η Ένωση να μετασχηματίζεται ταυτόχρονα, με αυτή την καλλιέργεια.