Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει 38 καινοτόμα σχέδια, με επενδύσεις 124 εκατ. Ευρώ.
Οκτώβριος 23, 2018
Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών
Οκτώβριος 24, 2018

Παρουσίαση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου

Η υπεύθυνη δράσεων, Σωτηρίου Σοφία,  παρουσιάζει τους στόχους και την αποστολή του  Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου

Μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη εδώ.