Νοέμβριος 28, 2021

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότη

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της συμπαραγωγής […]
Νοέμβριος 28, 2021

Δελτίο Τύπου – Το χάσμα μεταξύ των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία

Το χάσμα μεταξύ των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, ωστόσο οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία   Αθήνα, 24/11/2021   Ο αριθμός […]
Νοέμβριος 28, 2021

Δελτίο Τύπου – Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: βγαίνουμε από την κρίση πιο δυνατοί, για μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη

Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: βγαίνουμε από την κρίση πιο δυνατοί, για μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη   Αθήνα, 24/11/2021   Σήμερα, η Ευρωπαϊκή […]
Νοέμβριος 27, 2021

Δελτίο Τύπου – Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού   Αθήνα, […]
Νοέμβριος 27, 2021

Δελτίο Τύπου – 11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022

11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022   Αθήνα, 24/11/2021   H Επιτροπή δημοσίευσε την κατανομή των πόρων REACT–EU για το 2022. Το ποσό που […]
Νοέμβριος 27, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκαινιάζει το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία ύψους 570 εκατ. ευρώ

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία ύψους 570 εκατ. ευρώ   Αθήνα, 24/11/2021   Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για […]
Νοέμβριος 27, 2021

Δελτίο Τύπου – Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ισχυρή στήριξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές

Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ισχυρή στήριξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και αρχές   Αθήνα, 24/11/2021 Χθες, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με ένα σύνολο ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών. […]