Δελτίο Τύπου – Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση του κορονοϊού
Ιούλιος 30, 2020
Δελτίο Τύπου – Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ταμείου REACT-EU
Ιούλιος 31, 2020

Δελτίο Τύπου – Δεξιότητες: Πέντε νέα έργα διασυνοριακής συνεργασίας επιλέγονται για χρηματοδότηση από το Erasmus+ με στόχο την ανάπτυξη της αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Erasmus+ πέντε νέες πλατφόρμες Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας καινοτόμου, βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι πλατφόρμες θα χρηματοδοτηθούν από το Erasmus+ με έως 4 εκατ. ευρώ η καθεμία και θα είναι ενεργές σε τομείς όπως η πράσινη καινοτομία, ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων, η μικροηλεκτρονική, καθώς και ο κλάδος των επίπλων και του ξύλου. Επίσης, θα στηρίξουν σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες.

Οι πέντε πλατφόρμες επαγγελματικής αριστείας επελέγησαν ανάμεσα σε 55 υποψηφιότητες και σε αυτές συμμετέχουν 167 οργανισμοί-εταίροι από 17 κράτη μέλη και άλλες 4 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Τα επιλεγέντα έργα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και αντανακλούν τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων και της πρότασης της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, η οποία παρουσιάστηκε την 1η Ιουλίου.