Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Ψηφιακή δεκαετία: η Επιτροπή δρομολογεί σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και τον μετασχηματισμό των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων. Οι τομείς αυτοί, […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία: ενισχύουμε τις δημοκρατίες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, το οποίο έχει στόχο να ενδυναμώσει τους πολίτες και να οικοδομήσει ανθεκτικότερες δημοκρατίες σε […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πρόσβασης των σπουδαστών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους σπουδαστές στην […]
Δεκέμβριος 3, 2020

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Σχοινά σχετικά με τη δήλωση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ομόφωνη έγκριση της δήλωσης του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους […]