«Σταφίδα Σουλτανίνα- Νέα Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη από την Ελλάδα»
1 Φεβρουαρίου, 2016
Ο Γιούνκερ θέλει οι πολυεθνικές να δημοσιεύουν τα φορολογικά τους στοιχεία
1 Φεβρουαρίου, 2016

Δίκαιη φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών

Σήμερα (28/01), η Επιτροπή άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο πλαίσιο της εκστρατείας της για δίκαιη, αποτελεσματική και φιλοαναπτυξιακή φορολογία στην ΕΕ με νέες προτάσεις για την πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών. Η δέσμη μέτρων για την πάταξη της φοροαποφυγής καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη και πιο συντονισμένη στάση έναντι των εταιρειών που αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί, καθώς και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών.

Βασικά στοιχεία των νέων προτάσεων είναι τα εξής:

  • νομικά δεσμευτικά μέτρα κατά των συνηθέστερων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη μη καταβολή φόρων
  • σύσταση προς τα κράτη μέλη για τον τρόπο πρόληψης της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων
  • πρόταση προς τα κράτη μέλη για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής φύσεως σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ
  • δράσεις για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο
  • μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου με τις τρίτες χώρες που αρνούνται να τηρούν τους κανόνες.

Περισσότερα εδώ.