Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer ανακοινώνει τη σύσταση του Investment Team for Greece
1 Φεβρουαρίου, 2016
Αβραμόπουλος: Δεν τέθηκε θέμα εξόδου καμίας χώρας από τη Σένγκεν, δεν προβλέπεται καν
1 Φεβρουαρίου, 2016

Επίσημη έναρξη της πλατφόρμας REFIT: συνεργασία όλων των πλευρών για αποτελεσματικότερη νομοθεσία

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

Σήμερα (29/01), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί στις Βρυξέλλες την πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας REFIT. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν 48 μέλη από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών, με σκοπό να κάνουν αποτελεσματικότερη τη νομοθεσία της ΕΕ και αποδοτικότερη την εφαρμογή της στα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των στόχων της.

Περισσότερα εδώ.